Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020

Công văn số 3557-CV/BTGTU ngày 14/8/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về việc phát hành đề cương tuyên truyền “Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh”

Tin khác

Thông báo