Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021

Xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tăng nặng các trường hợp vi phạm vì lợi ích nhóm, có động cơ vụ lợi cá nhân

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu kết luận hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 22/4, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TU về chấn chỉnh, ngăn ngừa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của các tổng công ty, công ty và định hướng xây dựng quy chế làm việc của đảng ủy các tổng công ty, công ty trực thuộc thành phố và quy định 3746–QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ và chế độ làm việc của đảng ủy cấp trên cở sở trong doanh nghiệp (DN) Nhà nước, DN có vốn Nhà nước chi phối. Tham dự và chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải.

Triển khai Chỉ thị 28-CT/TU của Thành ủy, đồng chí Ma Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy nêu một số nguyên nhân về các vi phạm của các tổng công ty, công ty như: Cấp ủy các DN nhận thức chưa đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ làm việc giữa đảng ủy với hội đồng thành viên, tổng giám đốc. Nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được đảm bảo thực hiện nghiêm túc, tính đấu tranh, tự phê bình và phê bình trong các đơn vị chưa cao. Nhiều cán bộ, đảng viên có vị trí, trọng trách trong DN còn hạn chế về chuyên môn, đảng viên có vị trí, trọng trách trong DN còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư, dự án,… nên chưa phát huy vai trò trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao. Thiếu kiểm tra, giám sát và chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, chậm triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục khuyết điểm theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, nội dung kiểm tra, giám sát chưa sâu, đối tượng chưa phù hợp thực tế, chưa quan tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, ít kiểm tra, giám sát vai trò cấp ủy viên cùng cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Mô hình tổ chức bộ máy và tổ chức đảng trong DN có nơi còn chưa phù hợp với quy mô, tính chất, tình hình hoạt động của từng đơn vị; cơ chế, điều kiện hoạt động của các cơ quan chức năng tại DN còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng chưa được các cấp ủy quan tâm giải quyết kịp thời.

Để kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, sai phạm có nguyên nhân chủ quan về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân trong các DN, Đảng ủy cấp trên cơ sở các DN tiếp tục triển khai và lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Đảng và pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy, hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý trong DN. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật, Đảng ủy các DN tếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy, thường trực đảg ủy theo đúng quy định của đảng và pháp luật…

Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP phân tích, đánh giá những sai sót, vi phạm, khuyết điểm của các DN trong thời gian qua, ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục và ngăn ngừa phát sinh sai phạm. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm, có hình thức tăng nặng đối với các trường hợp vi phạm vì lợi ích nhóm, vì có động cơ vụ lợi cá nhân, không để quá thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Thông tin về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của các DN nhà nước trong thời gian qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hồ Nam cho biết: từ năm 2018 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 22 lượt tổ chức đảng và 25 đảng viên tại các tổng công ty, công ty có vốn nhà nước trực thuộc TP; xem xét, thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng và 60 đảng viên có vi phạm là các Tổng công ty, công ty nhà nước trực thuộc TP. Trong đó có một số vi phạm phổ biến được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của các DN nhà nước trong thời gian qua như: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các đơn vị đã buông lỏng công tác lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thực hiện không đúng quy chế làm việc để xảy ra những khuyết điểm, hạn chế, vi phạm. Một vài đơn vị còn buông lỏng lãnh đạo công tác cán bộ, thiếu kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ. Một số vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh về vi phạm trong quản lý, sử dụng mặt bằng, nhà đất, thực hiện chuyển nhượng dự án, vi phạm trong công tác quản lý tài chính, huy động vốn, vi phạm trong thực hiện quy trình cổ phần hóa DN nhà nước…

Đại diện Thanh tra TP cũng đã thông tin về hoạt động thanh tra liên quan đến DN từ năm 2016-2020, Thanh tra TP đã thực hiện 37 đoàn thanh tra liên quan các DN, kết quả đã phát hiện những thiếu sót, sai phạm, kiến nghị xử lý, thu hồi tiền và đất, có những vụ việc chuyển sở ngành chuyên môn chấn chỉnh, rà soát và cũng có những vụ việc sai phạm có dấu hiệu gây thiệt hại cho DN nhà nước, vốn nhà nước chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ…

Toàn cảnh hội nghị Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải chia sẻ khó khăn với các DN khi chuyển sang cổ phần hóa. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra thấy nhiều vấn đề, từ đó Thành ủy ban hành Quy định 3746 thay cho Quy định 1317, quy định này để nhằm phòng ngừa những khuyết điểm, vi phạm của các tổng công ty, công ty và định hướng xây dựng quy chế làm việc của đảng ủy các tổng công ty, công ty trực thuộc Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhận định: Trong nhiều nơi, nhiều năm qua một số cấp ủy, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, hội đồng thành viên, tổng giám đốc các doanh nghiệp còn buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát, thực hiện không đúng điều lệ, quy chế làm việc của DN, của cấp ủy, để xảy ra những khuyết điểm, hạn chế, vi phạm. Việc ban hành Chỉ thị nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, sai phạm có nguyên nhân chủ quan từ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân trong các DN. Việc triển khai Chỉ thị cũng giới thiệu, phân tích các điểm sai của các DN trong thời gian qua để các đơn vị rút kinh nghiệm, tránh những sai sót. “Qua triển khai Chỉ thị 28-CT/TU và Quy định 3746 – QĐ/TU thì phần mục tiêu cuối cùng là làm sao để tất cả các DN nhà nước của TP giữ vững được mức phát triển, ổn định và phát triển trong thời gian tới. Đánh giá cán bộ và qua kiện toàn các chức danh thì cần có xem xét, đánh giá, có quy hoạch, tạo điều kiện để có sự kế thừa, phát triển DN” - đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo