Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Xây dựng quy định tạm thời về quản lý đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng cho Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM

Tuyến đường Xa lộ Hà Nội đi qua địa bàn Quận 9 và Thủ Đức được đầu tư khang trang. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình triển khai công tác xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM.

Theo đó, về nội dung Đề án “Hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo ngoài việc triển khai, cụ thể hóa ý tưởng phương án quy hoạch đạt giải từ cuộc thi tuyển quốc tế thì cần phải nghiên cứu tổng thể Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM trên tất cả các lĩnh vực (Phát triển kinh tế xã hội, phát triển hạ tầng dịch vụ, nguồn lực - phương án tài chính thực hiện…). Do đó, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo đề án. Sau đó, lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, Đại học Quốc gia TP, Trường Đại học Fulbright Việt Nam và các chuyên gia có kinh nghiệm trong nước và quốc tế; tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh Đề án, trình Ban Chỉ đạo xem xét thông qua trong tháng 8/2020.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP, kinh phí thực hiện nghiên cứu chiến lược phát triển để lập Đề án “Hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM” được sử dụng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Mặt khác, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Sở Xây dựng khẩn trương nghiên cứu tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị TP phía Đông song hành với Chương trình phát triển đô thị TPHCM đến năm 2025. Việc thực hiện các nội dung nêu trên phải đồng bộ với việc lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM và lập đề án đánh giá đô thị để được công nhận TP phía Đông là đô thị loại 1. Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Bên cạnh đó, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng quy định tạm thời về quản lý đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng cho Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM. Sau đó, lấy ý kiến UBND Quận 2, 9 và Thủ Đức; tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh quy định tạm thời, trình Ban Chỉ đạo xem xét thông qua trong tháng 10/2020.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo