Thứ Tư, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Toàn cảnh Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (Ảnh: N. Nam)
(Thanhuytphcm.vn). -1. Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân là một nội dung quan trọng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, nỗi bận tâm lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm thế nào để Đảng luôn giữ vững được vai trò lãnh đạo cách mạng, giữ vững vai trò tiền phong gương mẫu, làm thế nào để Đảng ngày càng trưởng thành, làm thế nào để Đảng không trở nên quan liêu, xa dân, thoái  hóa, biến chất, làm mất lòng tin của nhân dân. Bởi tất cả những điều đó đều là những vấn đề hệ trọng đối với một Đảng cầm quyền với trách nhiệm trước Tổ quốc, trước dân tộc! Và cũng chính Người là một tấm gương tuyệt vời, là hình ảnh mẫu mực và toàn vẹn về đạo đức cách mạng. Bác viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Người luôn quan tâm đến công tác cán bộ và huấn luyện cán bộ của Đảng nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo, biết tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ cách mạng của nước ta. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên bao gồm các đức tính: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người có đạo đức cách mạng phải chuyên cần, luôn thể hiện trách nhiệm với công việc được giao, làm tất cả những việc có ích cho nhân dân, cho cách mạng. Người có đạo đức cách mạng phải tiết kiệm, không lãng phí gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân, của Nhà nước. Người có đạo đức cách mạng luôn giữ lòng thanh liêm, không tham lam, tham ô, lãng phí, chí công vô tư phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Người có đạo đức cách mạng phải giữ cho mình luôn chính trực, ngay thẳng, dũng cảm đấu tranh với những biểu hiện sai trái, ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân. Bác cho rằng: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần thì hy sinh tất cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng”.

Để có đạo đức cách mạng, mỗi đảng viên phải tự giác rèn luyện, học tập, tu dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống với phương châm suốt đời phụng sự Tổ quốc và nhân dân, lấy ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân làm lý tưởng hành động. Sự tự giác rèn luyện của mỗi đảng viên có vai trò quyết định hình thành nên đạo đức cách mạng.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, khi Đảng trở thành Ðảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy trước hoàn cảnh mới, người cán bộ, đảng viên có chức, có quyền dễ bị quan liêu, hách dịch, tha hóa, biến chất, Người nhắc nhở: "Có những người trong lúc đấu tranh thì hăng hái, trung thành, không sợ nguy hiểm, không sợ cực khổ, không sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng. Song đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác, mà biến thành người có tội với cách mạng".  Bác chỉ rõ, nguyên nhân sâu xa khiến người cán bộ, đảng viên mắc những căn bệnh nguy hiểm như kiêu ngạo, hống hách, tham ô, lãng phí chính là chủ nghĩa cá nhân. “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thể hiện trước hết và nổi bật ở tư cách, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, trong sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong quá trình vận động cách mạng và trong xây dựng Đảng, phẩm chất và đạo đức cách mạng của đảng viên luôn là yếu tố hết sức quan trọng. Sự trong sạch, vững mạnh, tính chiến đấu cao của tổ chức Đảng phụ thuộc vào chất lượng của từng đảng viên. Bởi vì một tổ chức không thể nào trong sạch, không thể nào vững mạnh được nếu các thành viên trong tổ chức đó không trong sạch, không vững mạnh. Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh để cho dân tin yêu phải gồm những đảng viên trong sạch, có lý tưởng, có đạo đức cách mạng, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” vì đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng với dân. Là “đầy tớ” của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tận tụy phục vụ nhân dân, một lòng một dạ vì lợi ích của nhân dân bởi Đảng không có mục đích tự thân mà mục đích của Đảng là vì cách mạng, vì Tổ quốc, vì nhân dân “một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”.

2. Thực hiện lời dạy của Bác, từ ngày thành lập Đảng đến nay, đa số đảng viên là những tấm gương làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đó là những cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết và trước hết. Trong cuộc sống đời thường, trong công tác và sinh hoạt hàng ngày, nhiều cán bộ, đảng viên đã giữ vững và phát huy lối sống cần cù, giản dị, khiêm tốn, gần gũi với nhân dân, lành mạnh và trong sáng.

Thế nhưng, trong thực tế hiện nay vẫn còn không ít cán bộ đảng viên chưa nhận thức đầy đủ tư cách đảng viên của mình. Đây là một trong những nguyên nhân sâu sắc ảnh hưởng tới sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng. Có không ít đảng viên mà niềm tin vào lý tưởng, vào chính lý do trở thành đảng viên cộng sản của mình đã ít nhiều bị suy giảm bởi những tác động từ nhiều mặt của đời sống xã hội. Lại có không ít đảng viên ngày càng xa rời tiêu chuẩn đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” như Bác Hồ đã dạy. Không ít cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp trong bộ máy công quyền bỗng trở nên tham lam đáng sợ.

Điều dễ dàng nhận thấy là có những cán bộ chạy theo lối sống hám lợi, bất chấp đạo đức sống, đạo đức của người cộng sản. Một số cán bộ nhân danh cái chung, cái lý tưởng, cái cao cả để vơ vét lợi ích cho cái riêng, tư túi và hưởng thụ thấp hèn; ăn bớt, ăn cắp của công và tham nhũng.  Lối sống giản dị, gần gũi nhân dân bị thách thức bởi lối sống hưởng thụ, ăn xài, nhậu nhẹt phung phí trong một bộ phận cán bộ, công chức. Chính họ cũng là những người đang chạy theo chủ nghĩa hình thức và hư danh, hám tiền, hám lợi, họ thực sự đã suy thoái đạo đức, không còn là ‘công bộc” của nhân dân. Và điều đó khiến họ thờ ơ tới mức vô cảm trước nỗi đau khổ, khó khăn của người dân. Có những người không chút động lòng day dứt trước tiếng kêu oan ức, nỗi bất công của người dân. Thậm chí ở một số nơi, có những đảng viên, cán bộ “đi đầu” trong việc tập hợp, lừa mị một số quần chúng nhẹ dạ để gây rối trong các vụ tranh chấp ruộng đất, chống đối lại chính quyền.

Tham nhũng, quan liêu, lãng phí không chỉ xa lạ với đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thách thức cả hệ thống pháp luật mà còn xâm lấn, hủy hoại những giá trị đạo đức truyền thống của cả xã hội, làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng, vào những gì tốt đẹp của chế độ. Những phẩm chất nổi bật của người đảng viên cộng sản tạo nên sức mạnh của Đảng đang đứng trước thử thách của một lối sống giả dối, cầu vinh, hám lợi.

3. Mặc dù Đảng đã có rất nhiều nỗ lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng của Bác song chúng ta phải thừa nhận đó là hiện thực nhức nhối. Có thể nói, trong công tác xây dựng Đảng, chưa bao giờ vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên được đặt ra mạnh mẽ như hiện nay. Không phải ngẫu nhiên, Văn kiện Đại hội lần XII xác định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài”. Mặc dù qua nhiều lần Đại hội, Đảng  ta  đều có kiểm điểm về vấn đề đạo đức trong Đảng, song  đây là lần đầu Đảng tiến hành nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức và đặt ngang tầm với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức… thể hiện đổi mới tư duy, toàn diện về xây dựng Đảng.

Nội dung đó nói lên một sự thật rằng, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt khi các thế lực thù địch không từ bất cứ một thủ đoạn nào, ra sức vu cáo và bôi nhọ Đảng, dùng các chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tín ngưỡng”, “tự do ngôn luận” và các luận điệu về “đa nguyên, đa đảng” để đánh vào nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ Đảng, phá hoại mối liên hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân, từ đó làm tan rã tổ chức đảng, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng thật sự là một thử thách to lớn với tất cả chúng ta.

Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay, phải chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức. Xây dựng Đảng về đạo đức là nhu cầu cấp thiết, là yêu cầu cấp bách có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ chính trị, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Bác Hồ chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó… là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Bác cũng dạy: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Chính vì thế, những “ông quan cách mạng” xa dân, nhũng nhiễu, hạch sách dân luôn bị nhân dân khinh bỉ, căm ghét. Họ đã làm tổn hại đến uy tín, làm suy yếu Đảng. Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải kiên quyết đưa những đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng.

Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đòi hỏi Đảng phải đẩy mạnh tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, thể hiện Đảng "là đạo đức, là văn minh", như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để có sức mạnh đấu tranh làm thất bại những  luận điệu phản động, âm mưu “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phải hết sức coi trọng công tác tư tưởng và lý luận, xây dựng và nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên.

Trước tình hình trong nước và thế giới diễn biến vô cùng phức tạp hiện nay, Đảng phải vừa đối phó với những âm mưu của các thế lực thù địch, vừa phải tự vượt qua những yếu kém, tồn tại của chính mình. Đảng ta là một Đảng cầm quyền hiện đang hoạt động trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập quốc tế, vấn đề cơ bản là làm sao giữ cho Đảng luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng của mình, không biến chất, luôn là  một đảng thực sự cộng sản, một đảng thực sự cách mạng chân chính, tất cả vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, mọi việc của dân, của nước, mọi thành công và thất bại đều phụ thuộc trực tiếp vào phẩm chất và năng lực của Đảng. Và cốt lõi của vấn đề chính là phải xây dựng Đảng cầm quyền với đội ngũ đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngày càng xứng đáng là người lãnh đạo, là người “đầy tớ” thật trung thành của nhân dân.  

Lê Đỗ

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 23/10/2018

* Ngày 23/10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh TPHCM đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho 148 học viên đối tượng là cán bộ trưởng (phó) phòng, ban và tương đương thuộc các sở, ngành TP. Trong 2 tuần học tập (23/10 - 9/11), học viên được nghiên cứu các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… (Đỗ Linh)

* Sáng 23/10, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa về tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 cho 1.900 học sinh khối 10, khối 11 và khối 12 của  Trường THPT Trưng Vương Quận 1. Nội dung tuyên truyên gồm những quy định cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, những trường hợp miễn, hoãn… và định hướng một số nội dung về tuyển sinh quân sự. (Công Thành)

* Sáng 23/10, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị triển khai thông báo Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X. Hội nghị được triển khai thông báo Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X và 16 giải pháp mà Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (Đức Thiện)

Tin vắn ngày 22/10/2018

* Ngày 21/10, Hội Khuyến học Quận 10 đã tổ chức hội nghị biểu dương 14 cán bộ Hội tiêu biểu năm 2018 và trao học bổng khuyến tài “1 + 1” cho 14 em học sinh, sinh viên; trao học bổng tài năng trẻ cho 20 học sinh, sinh viên. Các học sinh, sinh viên được trao học bổng đều đạt học lực khá – giỏi, 100% đạt đạo đức tốt. Đa số các em nhận học bổng thuộc diện đặc biệt khó khăn về kinh tế. Mức học bổng khuyến tài “1 + 1” và học bổng tài năng trẻ trao cho các em học sinh, sinh viên từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do Công ty Cổ phần Đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh tài trợ. (Thùy Linh)

* Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành cho biết: Để thực hiện việc đấu nối công trình phát triển tuyến ống D200 đường Nguyễn Huy Tự, Mai Thị Lựu, Quận 1, nên trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau các ngày 23, 24, 25, 26, 27, 28/10, toàn bộ khu vực phường Đa Kao, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước. Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành mong các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. (Đình Lý)

* Tối 21/10, Đài Truyền hình TPHCM đã tổ chức chương trình “Ngân mãi chuông vàng” đặc biệt kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương với vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh (tác giả: Việt Dung - Vĩnh Điền). Vở diễn có sự tham gia của 12 nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” nhiều năm qua, là: NSƯT Hồ Ngọc Trinh, các nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Thu Vân, Thanh Toàn, Mỹ Vân, Huyền Trang, Minh Hảo, Vũ Thành, Ngọc Bảy, Văn Mẹo…(Ng.Tuyết)

* Chiều 21/10, tại buổi bế mạc Đại hội giữa nhiệm kỳ V Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Nguyễn Việt Quế Sơn phát động đợt hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X (diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2018). Bắt đầu với 10.000 thông điệp sinh viên TP gửi đến Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam tại trang: www.thongdiepsinhvien.vn. (Ng.Tuyết)