Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 4/11, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị theo hình thức trực tuyến.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM Phùng Công Dũng, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng sẽ mở ra một trang mới cho quan hệ của hai cơ quan. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới sẽ đạt được kết quả khả quan qua việc phát huy mọi nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng đã nhất trí thiết lập quan hệ hợp tác với các nội dung chính như sau: Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong các lĩnh vực: xây dựng chế độ, chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; thu thập dữ liệu chuyên ngành về người Việt Nam ở nước ngoài; các giải pháp nâng cao công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương. Kết nối, vận động, thu hút doanh nghiệp, chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương. Các lĩnh vực hợp tác khác liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài mà hai Cơ quan cùng quan tâm và theo chỉ đạo của lãnh đạo hai địa phương.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng sẽ thúc đẩy giao lưu, hợp tác thông qua các hình thức như: Tổ chức các chuyến công tác, các buổi làm việc (trực tiếp hoặc trực tuyến) do lãnh đạo hai cơ quan chủ trì để trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; Phối hợp tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội nghị có mời doanh nhân, chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia, làm diễn giả để đóng góp ý kiến về các vấn đề về khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư, thương mại... nhằm phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần xây dựng và phát triển hai địa phương; Giới thiệu, tổ chức các hoạt động kết nối để chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài làm việc, khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại hai địa phương.

Đối với từng chương trình hợp tác cụ thể, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng sẽ cùng trao đổi, xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện, trong đó đề ra các nội dung hợp tác, nguồn tài chính, trách nhiệm và quyền lợi cụ thể của mỗi bên. Định kỳ hàng năm, hai cơ quan tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện triển khai Bản ghi nhớ và tổ chức tổng kết khi Bản ghi nhớ hết hiệu lực. Bản ghi nhớ hợp tác này có hiệu lực kể từ ngày ký, và có giá trị trong thời hạn 05 năm.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo