Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Ưu tiên bố trí kinh phí cho phát triển giáo dục mầm non

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về thực hiện thông báo kết luận số 173/TB-VPCP ngày 22/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện đổi mới, phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn. Tiếp tục thực thi đầy đủ và có hiệu quả cơ chế, chính sách và các nhiệm vụ theo quy định của TP, Chính phủ; các chính sách khuyến khích của Đảng và Nhà nước để thu hút nguồn lực, đầu tư phát triển giáo dục mầm non tại địa phương.

Đồng thời, ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non theo quy định để đảm bảo an toàn cho trẻ và chất lượng giáo dục mầm non; tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp nâng cao trình độ đào tạo về đạo đức nhà giáo, đáp ứng Luật Giáo dục năm 2019.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn; tiếp tục phát huy chuyển đổi số trong quản lý giáo dục mầm non; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đổi mới Chương trình Giáo dục mầm non. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với giáo dục mầm non, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật và điều kiện kinh tế xã hội.

UBND quận, huyện, TP Thủ Đức quan tâm bố trí ngân sách đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn đầu tư công và các nguồn lực khác để xây dựng bổ sung, sửa chữa, cải tạo thay thế phòng học tạm (nếu có); ưu tiên bố trí kinh phí cho phát triển giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu huy động trẻ em tới trường và rà soát các điều kiện để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi; sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư cho đổi mới, phát triển giáo dục mầm non.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo