Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Ứng dụng công nghệ vào giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân

Hệ thống giao thông thông minh một trong những lĩnh vực được triển khai của Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” năm 2021.

Theo đó, TP tiếp tục triển khai thực hiện 4 Trung tâm của Đề án đô thị thông minh gồm: Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho TP; xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP; xây dựng Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội; thành lập Trung tâm An toàn thông tin TP.

Đồng thời, triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi dần chính quyền điện tử sang chính quyền số để phù hợp với vai trò của chính quyền quản lý đô thị thông minh. Cụ thể, tổ chức duy trì, cập nhật và triển khai hiệu quả kiến trúc chính quyền điện tử TP và Chương trình chuyển đổi số của TP, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ số nhằm chuyển đổi dần chính quyền điện tử sang chính quyền số, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Trong đó, tập trung vào xây dựng, hoàn thiện phần mềm ứng dụng trong các cơ quan nhà nước thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ và với các đơn vị khác để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo liên kết, chia sẻ, kết nối với hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công TP.

Cùng với đó, hoàn thiện, kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều hành nội bộ để đảm bảo thông suốt trong việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định. Tập trung triển khai các phần mềm tác nghiệp chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính đối với những lĩnh vực bức thiết, liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Tập trung triển khai các dịch vụ tiện tích của chính quyền cho người dân, doanh nghiệp và mọi đối tượng trong xã hội, tăng cường sự tương tác của chính quyền đối với người dân và doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, nâng cao độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với chất lượng hoạt động của chính quyền.

Mặt khác, phát triển hạ tầng phục vụ triển khai đô thị thông minh như xây dựng và ban hành Đề án phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số TPHCM giai đoạn 2020 - 2030; trong đó, tập trung cho việc phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng dùng riêng phục vụ triển khai chính quyền điện tử và xây dựng đô thị thông minh của TP. Xây dựng khung kiến trúc hạ tầng Internet vạn vật (IoT) và kế hoạch, lộ trình triển khai cho một số lĩnh vực ưu tiên. Phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng mạng di động 5G; nâng cấp mạng di động 4G; triển khai đồng bộ các giải pháp để phổ cập điện thoại di động thông minh tại TPHCM.

Bên cạnh đó, nghiên cứu thành lập Trung tâm điều hành chỉ huy tích hợp TPHCM. Triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM” nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trở thành công nghệ then chốt phục vụ chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh.

Ngoài ra, xây dựng Đề án triển khai đô thị thông minh tại TP Thủ Đức; trong đó tập trung phát triển chính quyền số, hạ tầng số, triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ phát triển đô thị thông minh.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo