Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Võ Hoàng Phú phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 21/6, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành đảng bộ quận lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo, đạt nhiều kết quả tích cực. Trọng tâm là tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 -2025; triển khai hai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận, để tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu, dần trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của thành phố nói chung và quận Bình Thạnh nói riêng.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai hiệu quả; thường xuyên chia sẻ những thông tin tích cực, hình ảnh đẹp, gương người tốt việc tốt trên các trang, nhóm mạng xã hội với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thành phố và quận. Việc nắm bắt, phản ánh diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân kịp thời, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại biểu chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, những kinh nghiệm và công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyên giáo, tuyên truyền miệng, dư luận xã hội, cập nhật, viết lịch sử đảng bộ phường; không gian văn hóa, góc học tập Hồ Chí Minh; triển khai dự án rạch Xuyên Tâm, mở rộng đường Chu Văn An, tình hình nhân sự sau khi sắp xếp khu phố mới, kinh phí hoạt động của khu phố mới…

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Võ Hoàng Phú đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền qua ứng dụng số, kỹ thuật số; thường xuyên kiểm tra, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tương tác với các trang fanpage, facebook để thông tin chính thống, tích cực được loa tỏa đến mọi người. Tập trung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khảo sát lại các không gian văn hóa, góc học tập Hồ Chí Minh phát huy các mô hình, cách làm hay để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá theo kế hoạch toàn khóa là triển khai thực hiện mô hình “Định hướng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên địa bàn quận và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ”. Cập nhật, biên soạn kỷ yếu, lịch sử Đảng bộ và Nhân dân phường; riêng các đơn vị đã phát hành lịch sử đảng bộ phường cần phải đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho thành viên Ban chỉ đạo 35 quận tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch...

Anh Hoàng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo