Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Trình HĐND TP về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM

Đồng chí Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình tại kỳ họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 19/9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã trình HĐND TP về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, việc thành lập mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP (sau đây viết tắt là Ban Quản lý) kết hợp lực lượng từ 3 sở (Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - là một bước đột phá của Thành ủy, UBND TP trong tiến trình phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân làm kim chỉ nam cho hành động; hoàn toàn phù hợp với chính sách của TP và tình hình thực tiễn của địa phương.

Từ thực tiễn cho thấy, qua quá trình thí điểm mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã đạt được những kết quả vượt trên mong đợi trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại Ban Quản lý luôn nỗ lực không ngừng trong công tác nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý luôn dựa trên cơ sở là một cơ quan chuyên môn của UBND TP, tuy nhiên, do là mô hình thí điểm nên Ban Quản lý vẫn còn gặp nhiều hạn chế trong quyền hạn dẫn đến quá trình hoạt động chưa thể đạt được hiệu quả tối đa. Một số quy định pháp luật chưa thể áp dụng từ đó dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cho biết, thông qua kết quả đạt được sau quá trình thí điểm mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm (từ năm 2017 đến nay), chính quyền TP nhận thấy đây là giai đoạn chín mùi để phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân sống và làm việc tại TPHCM, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng. “Việc xây dựng một cơ quan chuyên môn nhằm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nhằm ngăn chặn, giải quyết dứt điểm, căn cơ tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn TP, khắc phục các bất cập, tồn tại, rào cản trong hoạt động phối hợp liên ngành là hết sức cần thiết” - đồng chí Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Cũng theo đồng chí Bùi Xuân Cường, sau thời gian thí điểm hoạt động hơn 6 năm của mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP trên cơ sở hoạt động của mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP là cần thiết trước yêu cầu thực tiễn phải bảo đảm an toàn thực phẩm tại một đô thị lớn, không ngừng phát triển như TP. Trên cơ sở góp ý của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP đã hoàn chỉnh nội dung dự thảo Đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm TP lấy ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan có liên quan.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Đề án và lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, UBND TP nhận thấy Đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do các chức năng, nhiệm vụ đang được xây dựng cho Sở An toàn thực phẩm sẽ không đúng thẩm quyền theo các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thú y. Do đó, nhằm tháo gỡ các vướng mắc về mặt pháp lý, các chức năng nhiệm vụ thực hiện theo luật chuyên ngành khi thành lập Sở và căn cứ Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, UBND TP đã xây dựng nội dung cho phép TPHCM được thành lập Sở An toàn thực phẩm vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, ngày 24/6, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8, trong đó tại khoản 1 Điều 9 có quy định: HĐND TP thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở chuyển chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn TP từ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương cho Sở An toàn thực phẩm.

Trên cơ sở đó, sau khi đánh giá quá trình thí điểm hoạt động Ban Quản lý An toàn thực phẩm, đồng chí Bùi Xuân Cường đề xuất HĐND TP thành lập Sở An toàn thực phẩm như một nỗ lực tháo gỡ, tìm giải pháp của Thành ủy và UBND TP trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân TP, hoạt động hiệu quả của mô hình mới - Sở An toàn thực phẩm chính là vì lợi ích của người dân, để cộng đồng được an tâm và an toàn sử dụng thực phẩm.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thành lập Sở An toàn thực phẩm TP sau khi Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 11 khóa X của HĐND TP, cụ thể: để có thời gian trong công tác bổ nhiệm, bàn giao công việc, nhân sự từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm; để hoàn thành hồ sơ tài chính, đánh giá hoạt động, đánh giá cán bộ công chức, viên chức tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm năm 2023 và để thống nhất thời gian đề xuất tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt thời gian thí điểm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm, UBND TPHCM đề xuất hiệu lực thi hành của Nghị quyết thành lập Sở An toàn thực phẩm TP kể từ ngày 1/1/ 2024.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo