Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa TPHCM”

Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa TPHCM giai đoạn 2020 - 2035” năm 2024.

Việc ban hành kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa TPHCM giai đoạn 2020 - 2035” (sau đây gọi tắt là Đề án văn hóa) và các nội dung được phân công thực hiện theo thẩm quyền tại Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa; phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú góp phần phát triển văn hóa - xã hội nhanh và bền vững, đồng bộ với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả một số nhiệm vụ cụ thể như:

Về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.  Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TPHCM năm 2024. 

Về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở: Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng lối sống - nếp sống văn minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người TP một cách toàn diện góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

Tổ chức kiểm tra hoạt động văn hóa cơ sở và phúc tra các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TP Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn năm 2024. 

Thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xét, công nhận và công nhận lại quận, huyện, TP thuộc TPHCM đạt chuẩn xây dựng đô thị văn minh. 

Tiếp tục hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng đạt chuẩn đô thị văn minh theo Kế hoạch số 4006/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của UBND TP; tổng hợp toàn bộ hướng dẫn thực hiện các tiêu chí thành bộ tài liệu chung để triển khai đến các địa phương. 

Ban hành Quyết định, Quy định tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố, ấp văn hóa” tại TPHCM. 

Định hướng công tác tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng bình chọn, xét tặng các danh hiệu thi đua trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; lồng ghép tuyên truyền triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030”.

Tăng cường các mô hình mới phát triển văn hóa đọc trong hệ thống thư viện công cộng, hệ thống thiết chế văn hóa; nâng cấp mô hình booth thư viện thông minh hiện đại tự phục vụ sách giấy và sách điện tử.  

Về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa: Thực hiện Đề án “Phát triển tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn TPHCM đến năm 2035”. Hoàn thành đầy đủ những yêu cầu pháp lý để đảm bảo điều kiện khởi công các Dự án tiêu biểu, trọng điểm của ngành văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2021 - 2025.

Về công tác bảo tàng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa: Thực hiện số hóa tài liệu, hiện vật bảo tàng và đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trưng bày phù hợp chức năng và nhiệm vụ của từng bảo tàng để thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Thực hiện chỉnh trang nội dung trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày bảo tàng. Hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh TP đối với các di tích: di tích chợ Tân Định; di tích kiến trúc nghệ thuật Trụ sở UBND Quận 1; di tích lịch sử Trường Trung học phổ thông Ten Lơ Man. Lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật trình diễn Lân Sư Rồng đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Đẩy mạnh hoạt động truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng để tạo đội ngũ kế thừa cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Thực hiện các lớp truyền dạy nghệ thuật văn hóa phi vật thể đờn ca tài tử và tổ chức lớp truyền dạy về thực hành nghi lễ trong Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. 

Triển khai thực hiện hạng mục “Thực hiện chuyển đổi số Bảo tàng và Di tích TPHCM”; thực hiện tu bổ, tôn tạo và tu sửa cấp thiết các di tích lịch sử văn hóa xuống cấp trên địa bàn TPHCM. Tổ chức Trại sáng tác Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ TPHCM năm 2024. 

Đồng thời, triển khai có hiệu quả Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu TPHCM, giai đoạn từ năm 2020 - 2030” năm 2024; tạo lập không gian văn hóa công cộng hài hòa, đảm bảo quy hoạch đô thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân; thực hiện Đề án “Phát triển tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn TPHCM” đến năm 2035.

Triển khai nghiên cứu thực hiện cách trưng bày triển lãm ảnh nghệ thuật theo hướng sáng tạo, hiện đại tại trục đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ; thực hiện con đường nhiếp ảnh TPHCM.  Tập trung nghiên cứu phương án chỉnh trang Công viên Chi Lăng thành công viên kiến trúc, mỹ thuật theo hướng sắp đặt trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh. 

Phát triển lĩnh vực điện ảnh, rạp chiếu phim; phát triển hệ thống karaoke, vũ trường; thực hiện bản quyền tác giả, tác phẩm nghệ thuật biểu diễn; tổ chức thực hiện có hiệu quả về nội dung cấp phép và giám định các loại văn hóa phẩm, xuất nhập khẩu theo quy định; hoàn chỉnh Đề án “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TPHCM đến năm 2030”. 

Tổ chức thực hiện các suất diễn bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống trên địa bàn TP; tăng cường các chương trình biểu diễn các tác phẩm nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực âm nhạc giao hưởng, múa ba lê (ballet), nhạc kịch, hợp xướng; tổ chức các suất diễn, chương trình nghệ thuật truyền thống cách mạng nhằm đẩy mạnh quảng bá tác phẩm, công trình về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi mới đất nước. Xây dựng các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, có chất lượng cao, góp phần gắn kết các hoạt động dịch vụ du lịch và giao lưu văn hóa.

Thực hiện Đề án “Nghiên cứu đề xuất giải pháp khuyến khích nguồn lực xã hội hóa trong lĩnh vực nghệ thuật trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2035”.

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao TPHCM đến năm 2030”. Phát triển hệ thống cơ sở đào tạo, hoạt động lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật, nghiên cứu khoa học, giao lưu và hợp tác quốc tế

Xây dựng Kế hoạch và triển khai Kế hoạch thực hiện có hiệu quả “Đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030” đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 4853/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2023.

M. Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo