Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” tại các đơn vị

Quang cảnh hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/4, Đảng ủy khối Ngân hàng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cho khoảng 120 đồng chí là cấp ủy viên và ban chấp hành đoàn thanh niên của các cơ sở trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, báo cáo 2 chuyên đề: (1) Các nội dung chủ yếu của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, của Kết luận 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW, trong đó, tập trung vào các nguyên nhân, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện; (2) Những nội dung chính của Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Hội nghị cũng đã trao đổi một số nhiệm vụ cụ thể cần quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới như: triển khai cho cán bộ, đảng viên thực hiện đăng ký Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” tại các đơn vị… nhằm góp phần nhanh chóng đưa các nội dung đã được nghiên cứu, học tập đi vào cuộc sống và đem lại những hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ khối Ngân hàng trong thời gian tới.

Toàn Thắng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo