Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Triển khai đồng bộ giải pháp đô thị thông minh trong các lĩnh vực trọng tâm

Trung tâm Mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch về công tác tuyên truyền chương trình triển khai Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông (ĐTTM) đến năm 2025.

Theo đó, tuyên truyền về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng TPHCM trở thành ĐTTM. Trong đó, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của TPHCM; đặc biệt là các Nghị quyết của Thành ủy và kế hoạch triển khai của UBND TPHCM về việc xây dựng, kiện toàn và thực thi Đề án theo lộ trình cụ thể. Tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của Đề án đối với sự phát triển của TPHCM nói riêng và với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung. Tuyên truyền về giá trị mang lại của Đề án đối với chính quyền, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trên địa bàn TP.

Cụ thể, đối với chính quyền, đáp ứng nhu cầu dự báo phát triển chính xác hơn và thông qua xây dựng chính quyền điện tử, kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu nhằm gia tăng hiệu quả điều hành trên các mặt và lĩnh vực hoạt động. Đối với người dân, giúp cung cấp các tiện ích hỗ trợ người dân ra quyết định một cách hiệu quả hơn, tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân để người dân tham gia vào quá trình giám sát, quản lý và xây dựng TPHCM.

Đối với doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, cung cấp thông tin để góp phần hỗ trợ quá trình ra quyết định của doanh nghiệp, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đối với các tổ chức xã hội, tạo ra kênh kết nối phản hồi thông tin để giúp các tổ chức xã hội tham gia một cách hiệu quả hơn vào quá trình cung cấp các dịch vụ của TP.

Đồng thời, tuyên truyền về lộ trình triển khai tổng thể theo 3 giai đoạn. Đó là giai đoạn 2017 - 2020, thiết lập nền tảng công nghệ cho ĐTTM và triền khai thí điểm các dự án đáp ứng nhu cầu cấp thiết của TP. Giai đoạn 2021 - 2025, triển khai đồng bộ giải pháp ĐTTM trong các lĩnh vực trọng tâm trên nền tảng công nghệ chung của TP. Sau năm 2025, tiếp tục mở rộng, củng cố hạ tầng công nghệ và triển khai các giải pháp theo hướng ngày càng thông minh hơn.

Mặt khác, tuyên truyền về nội dung và lợi ích đem lại từ việc xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho TP như Kho dữ liệu dùng chung sẽ giúp hoàn thiện, đồng bộ dữ liệu từ các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc TP với mục tiêu tổng hợp thông tin đa chiều để điều phối hợp lý, dự báo và hoạch định chiến lược. Tuyên truyền về nội dung và tầm quan trọng của việc xây dựng Trung tâm điều hành ĐTTM của TP như tập trung khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu hàng ngày của TP trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó giúp ứng cứu, xử lý tình huống và giúp lãnh đạo các cấp điều hành một cách tổng thể, kịp thời, chuẩn xác.

Bên cạnh đó, tuyên truyền về nội dung xây dựng Trung tâm Mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP như tập trung giới thiệu hoạt động nghiên cứu khoa học của trung tâm; phân tích dữ liệu, mô phỏng và dự báo các vấn đề kinh tế - xã hội chủ yếu của TP. Tuyên truyền chức năng, vai trò và tầm quan trọng của việc thành lập Trung tâm An toàn an ninh thông tin như thực hiện công tác bảo mật, an toàn thông tin, toàn vẹn dữ liệu, giám sát, ứng phó, phòng chống tấn công mạng.

Ngoài ra, tuyên truyền tập trung vào 9 lĩnh vực được ưu tiên phát triển bao gồm: Cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử; giao thông; chống ngập; môi trường; y tế, dịch vụ sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm; an ninh trật tự an toàn xã hội; chỉnh trang đô thị.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo