Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

TPHCM: Xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu trong xử lý công việc

TPHCM chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cán bộ, cơ quan, địa phương. (Ảnh minh họa)

(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 20/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cán bộ, cơ quan, địa phương. 

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền, cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết; cụ thể cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc; tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện.

Đối với những trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định, xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác. Khi giải quyết công việc, thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện được giao nhiệm vụ chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan, không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.

Đối với các hồ sơ văn bản, đề án trình UBND TP, Chủ tịch UBND TP còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị về những nội dung chủ yếu của văn bản, đề án thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị còn có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất trước khi trình UBND TP, Chủ tịch UBND TP theo đúng quy chế làm việc của UBND TP.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo