Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

TPHCM triển khai xây dựng, tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá thông minh

Thanh niên tìm hiểu về công nghệ số

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TPHCM giai đoạn 2021 - 2030” từ năm 2023 đến năm 2025.

Kế hoạch nhằm tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý giáo dục, dạy học thông minh: xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục Thành phố; kết nối cơ sở giáo dục, điều hành hoạt động giáo dục với các giải pháp Công nghệ thông tin (CNTT) thông qua trung tâm điều hành giáo dục thông minh; thực hiện quản lý hồ sơ, sổ sách điện tử, dịch vụ công trực tuyến; quản trị trường học, lớp học, cơ sở vật chất trường học thông minh kết nối, liên thông và chia sẻ. Đồng thời, triển khai xây dựng, tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá thông minh. Xây dựng hệ thống học liệu và phần mềm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, “cần gì học nấy” của người dân Thành phố thông qua hệ thống thư viện cộng đồng, ngân hàng học liệu thông minh, cung cấp các khóa học trực tuyến, khóa đào tạo ngắn hạn, từ xa cho người dân có nhu cầu.

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra 13 nội dung triển khai thực hiện gồm: triển khai hồ sơ điện tử, quản trị điện tử kết hợp hệ thống thanh toán điện tử trong trường học; thí điểm xây dựng hệ thống hồ sơ điện tử toàn ngành; số hóa hồ sơ học sinh, sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc, kết quả học tập, kiểm tra đánh giá của học sinh liên thông và quản lý đồng bộ; triển khai mô hình thí điểm trường học thông minh, lớp học thông minh; xây dựng thư viện thông minh; xây dựng Trung tâm thực hành thí nghiệm hiện đại; triển khai thống kê giáo dục điện tử; hình thành cơ sở dữ liệu cơ sở giáo dục Thành phố tích hợp bản đồ số; thực hiện Đề án Trung tâm điều hành thông minh; xây dựng hệ thống Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục; Thông tin truyền thông về giáo dục thông minh: triển khai các chương trình truyền thông về giáo dục thông minh; xây dựng và triển khai phần mềm quản lý giáo dục điện tử, phần mềm dạy học trực tuyến, dạy học từ xa; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thống kê, dự báo; phát triển các ứng dụng cung cấp các khóa học trực tuyến; thí điểm xây dựng thư viện điện tử tại trung tâm học tập cộng đồng để cung cấp dịch vụ học tập cho cộng đồng dân cư; xây dựng và triển khai giảng dạy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); Coding, Blockchain; xây dựng hệ thống khảo thí, kiểm tra đánh giá hiện đại, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; triển khai Chương trình tự động hóa ứng dụng và STEM robot trong trường trung học; xây dựng chương trình giảng dạy và sinh hoạt CLB tự động hóa ứng dụng và STEM robot trong nhà trường (chương trình, phần mềm và tài liệu thí điểm)…

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo