Thứ Hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024

TPHCM thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục với nhiều hình thức, bảo mật thông tin

(Thanhuytphcm.vn) – Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có văn bản gởi các cơ sở giáo dục về tổ chức triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM năm 2023.

Nhằm tiếp tục khuyến khích, đẩy mạnh triển khai mở rộng việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với việc thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM đảm bảo pháp lý theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý:

Triển khai việc thực hiện quy định về dữ liệu trong thanh toán không dùng tiền mặt đối với việc thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục theo Quyết định số 4579/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi triển khai dịch vụ thanh toán giao dịch bằng phương tiện điện tử với các đối tác là ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, các đơn vị cần lưu ý: Hệ thống thanh toán của cơ sở giáo dục thực hiện kết nối với các hệ thống thanh toán được cấp phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc kết nối giữa hệ thống thanh toán của cơ sở giáo dục với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán/trung gian thanh toán cần phải hướng đến mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người thực hiện thanh toán, theo hướng có quyền được lựa chọn nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, được lựa chọn phương thức thanh toán (như: thanh toán trên thiết bị di động/máy tính, chuyển khoản từ Internet Banking, chuyển khoản qua QR Code, thanh toán từ ví điện tử...).

Cơ sở giáo dục chọn các đối tác triển khai hệ thống thanh toán đáp ứng điều kiện về kỹ thuật, chọn các đối tác triển khai hệ thống thanh toán bảo đảm chấp nhận các thẻ nội địa, thẻ quốc tế (VISA, MasterCard, JCB...) và ví điện tử; đáp ứng được yêu cầu bảo mật và được Ngân hàng Nhà nước chứng nhận, đạt chứng chỉ quốc tế PCI DSS (Payment Card Indutry Data Security Standard). Hệ thống thanh toán của cơ sở giáo dục phải bảo đảm tuân thủ các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về trao đổi dữ liệu, về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Đặc biệt là các yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Về tổ chức triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, nghiêm túc thực hiện việc tạo điều kiện để phụ huynh học sinh không cần phải đến trường để thanh toán học phí và các khoản thu khác, triển khai việc thu học phí và các khoản thu khác bằng phương thức không dùng tiền mặt với nhiều hình thức, bảo đảm việc tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Yêu cầu phải đa dạng hóa các kênh thanh toán để phụ huynh học sinh, người học có nhiều sự lựa chọn, thuận tiện trong thanh toán học phí và các khoản thu khác; tạo mọi điều kiện để phụ huynh, học sinh, sinh viên thuận lợi trong việc thanh toán; không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán nào để gây khó khăn cho phụ huynh học sinh, người học trong thanh toán học phí, các khoản thu khác. Tăng cường quản lý dữ liệu, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, trong đó lưu ý đến việc làm chủ dữ liệu và bảo mật thông tin riêng tư.

Để đảm bảo pháp lý, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị phải thỏa thuận thống nhất với các ngân hàng và các đơn vị trung gian thanh toán của đơn vị đang thực hiện và công khai về mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để phụ huynh học sinh, người học lựa chọn theo nhu cầu và hướng dẫn cách thức thực hiện trên bảng hướng dẫn của nhà trường, phiếu thông báo các khoản thu hàng tháng... Đồng thời, cung cấp đầy đủ thông tin các ngân hàng, các đơn vị trung gian thanh toán đang tham gia triển khai tốt dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để phụ huynh học sinh an tâm khi sử dụng.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo