Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024

TPHCM thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số

(Thanhuytphcm.vn) - Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số của TP về hỗ trợ chuyển đổi số của TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn TP trình UBND TP trong tháng 12/2022. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn cho các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện triển khai Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn TP sau khi bộ chỉ số ban hành.

Về kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của TPHCM” năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động lấy ý kiến các sở, ngành chức năng; tổng hợp trình UBND TP trong tháng 12/2022.

Trong đó lưu ý rà soát lại mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2023 của TP nhằm đảm bảo phù hợp các yêu cầu của Bộ ngành, Trung ương; đồng thời đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 sẽ thực hiện công tác chỉ đạo điều hành và vận hành nền hành chính của TP trên nền tảng số. Thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số. Tập trung triển khai các nền tảng dùng chung của TP. Chú trọng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số và công tác đào tạo nhân lực số. Lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” để công tác triển khai kế hoạch được chặt chẽ, đồng bộ.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ rà soát để tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về chuyển đổi số của TP; phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND TP thành lập Hội đồng chuyên gia về chuyển đổi số của TP và quy chế hoạt động của hội đồng này.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP; chú trọng việc nâng cao chỉ số an toàn thông tin của TP, tham mưu UBND TP chỉ đạo các sở, ban ngành TP, TP Thủ Đức và các quận, huyện tập trung hơn nữa trong công tác an toàn thông tin tại đơn vị.

Văn phòng UBND TP (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu UBND TP phê duyệt bổ sung danh mục các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, Thủ trưởng các sở, ban ngành TP, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chủ động triển khai các giải pháp, các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành thống nhất trên toàn TP, đảm bảo tính đồng bộ và phát huy hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành tại đơn vị. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo