Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024

TPHCM thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

TPHCM vừa ban hành quyết định chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Ảnh minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình trọng điểm, các dự án hạ tầng, giao thông đô thị. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân năm 2023 đạt trên 95%.

Để đạt mục tiêu trên, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TP phương án phân bổ hết số vốn Thủ tướng Chính phủ, HĐND TP giao; đồng thời chủ trì đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục để được bố trí vốn. Tham mưu UBND TP phương án điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các dự án các đợt trong năm nhằm phù hợp với tiến độ thực tế của từng dự án, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn.

Sở Tài chính thực hiện nhập liệu các thông tin về mục lục ngân sách nhà nước của các dự án được giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc, đảm bảo các dự án có thể giải ngân đủ số vốn được phân bổ. Rà soát tổng thể và cập nhật đầy đủ pháp lý cho các Qũy tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo đúng quy định và báo cáo UBND TP; phối hợp với kho bạc nhà nước TP và các quỹ bổ sung vốn điều lệ phù hợp theo quy định của pháp luật.

Kho bạc nhà nước TP hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề nghị thanh toán, gửi Kho bạc nơi mở tài khoản về thành phần, số lượng hồ sơ thanh toán theo quy định. Chỉ đạo hệ thống tiếp nhận, kiểm soát, thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư công; phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Kho bạc Nhà nước phát sinh trong quá trình kiểm soát thanh toán.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo và giám sát thường xuyên các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư có dự án trên địa bàn, chỉ đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng ký hợp đồng và hỗ trợ thủ tục với các chủ đầu tư để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án và chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ thực hiện, kết quả giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

UBND các địa phương chủ động cùng hệ thống chính trị tại địa phương quan tâm chỉ đạo công tác vận động, thuyết phục người dân để đồng thuận chủ trương, bàn giao sớm mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa phương mình quản lý.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo