Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024

TPHCM: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phòng cháy, chữa cháy

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành TP rà soát chính sách, pháp luật về PCCC để kiến nghị UBND TP đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội của TP.

Đồng thời thực hiện việc phân loại cụ thể cơ sở có khó khăn, vướng mắc trong việc khắc phục sau đợt tổng kiểm tra, rà soát; chủ động, kịp thời giải đáp, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể, chi tiết các quy định và giải pháp để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân hiểu và khắc phục tổng thể các vi phạm, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy của công trình, cơ sở phục vụ hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là những quy định, giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy để người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an TPHCM và các đơn vị liên quan rà soát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc về PCCC trong đầu tư xây dựng nhà và công trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời làm rõ nguyên nhân để đề xuất giải pháp với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của TP, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh, sản xuất. Mặt khác, nghiên cứu cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về PCCC.

Sở Tư pháp phối hợp Công an TP rà soát chính sách, pháp luật về PCCC để đề xuất điều chỉnh, bổ sung đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong các quá trình tổ chức thực hiện quy trình về PCCC và cứu nạn, cứu hộ tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ban Quản lý Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP chủ trì phối hợp với Công an TP và các sở, ngành TP có liên quan rà soát những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về PCCC của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao, đặc biệt trong hoạt động đầu tư xây dựng nhà và công trình để có giải pháp cụ thể, chi tiết tháo gỡ khó khăn, bất cập thuộc thẩm quyền và báo cáo đề xuất các cấp nếu vượt thẩm quyền.

Các sở, ngành khác có liên quan và UBND TP Thủ Đức, quận, huyện căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ xác định vai trò, trách nhiệm và xử lý ngay hạn chế, bất cập, cản trở trong quản lý Nhà nước về PCCC. Đồng thời, có giải pháp cụ thể, chi tiết để xử lý dứt điểm vi phạm về PCCC để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục vụ hiệu quả các hoạt động trên địa bàn.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo