Thứ Hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019

TPHCM: Hơn 227 tỷ đồng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2019

TPHCM vừa chấp thuận bố trí kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 2338/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 về kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho Quỹ bảo trì đường bộ TPHCM năm 2019.

Theo đó, UBND TP chấp thuận cấp kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho Quỹ bảo trì đường bộ TPHCM năm 2019 với số tiền là 227,257 tỷ đồng để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ năm 2019 từ nguồn ngân sách Trung ương bố trí có mục tiêu cho ngân sách địa phương theo Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính.

Đồng thời, giao Quỹ bảo trì đường bộ TP tổ chức họp Hội đồng quản lý Quỹ đề xuất việc xử lý đối với nguồn kinh phí 52,536 tỷ đồng năm trước chưa sử dụng hết từ nguồn kinh phí do Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cấp không được nộp vào thu ngân sách TP theo như ý kiến của Kho bạc Nhà nước TP, trên cơ sở đó có văn bản báo cáo gửi về Sở Tài chính TP để rà soát, đề xuất trình UBND TP.          

UBND TP cũng yêu cầu lập dự toán bổ sung đối với nguồn kinh phí đã nộp ngân sách, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, gửi Sở Tài chính TP thẩm định trình UBND TP giao dự toán bổ sung cho các công trình năm 2015, 2016, 2017 và công trình mới năm 2019. Mặt khác, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất xử lý đối với những trường hợp các công trình chuyển tiếp chậm thực hiện quyết toán, không thực hiện theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Hải Liên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo