Thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023

TPHCM giải quyết việc lấn chiếm hệ thống thoát nước, kênh rạch và tình trạng xả rác 5 tuyến kênh rạch

Rạch Xuyên Tâm đoạn đi qua quận Bình Thạnh

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa đồng ý chọn 5 tuyến kênh rạch (là những tuyến rạch có chức năng tiêu thoát nước chính cho khu vực; hiện đang tồn tại khu dân cư sống dọc và trên kênh rạch; có tình trạng xả rác và ô nhiễm môi trường) để tập trung các giải pháp, nguồn lực thực hiện giải quyết việc lấn chiếm hệ thống thoát nước, kênh rạch và tình trạng xả rác.

Cụ thể, 5 tuyến kênh rạch nói trên gồm: Kênh Hy Vọng (quận Tân Bình); rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh, Gò Vấp); Rạch Nhảy - Ruột Ngựa (Quận 8); rạch Bàu Trâu (Quận 6, Tân Phú); rạch Bình Thái (quận Thủ Đức).

Bên cạnh đó, UBND TP giao UBND các quận - huyện và Sở ngành có liên quan, khẩn trương thực hiện các giải pháp đồng bộ, tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm các điểm lấn chiếm hệ thống thoát nước, kênh rạch trên 5 tuyến rạch trên; chỉ đạo lực lượng Thanh tra tăng cường tuần tra để xử lý, ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh mới các trường hợp lấn chiếm, xâm hại đến hệ thống thoát nước, kênh rạch và có giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xả rác xuống kênh, rạch; định kỳ hàng quý báo cáo tiến độ về Sở Xây dựng TP, Sở Tài nguyên và Môi trường TP để tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND TP.

Đồng thời, Sở Xây dựng TP, Sở Tài nguyên và Môi trường TP chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc và phối hợp với UBND các quận, huyện, các sở - ngành có liên quan giải quyết nội dung chỉ đạo nêu trên, định kỳ báo cáo UBND TP tiến độ thực hiện và đề xuất các giải pháp.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải TP, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP, UBND các quận, huyện để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc nạo vét, duy tu, bảo dưỡng hệ thống sông, kênh, rạch (theo phân cấp quản lý của từng đơn vị) và hệ thống thoát nước từ nay đến năm 2020; làm cơ sở bàn giao cho các quận - huyện, phường, xã quản lý.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo