Thứ Ba, ngày 27 tháng 7 năm 2021

TPHCM: Đến năm 2030 cấp nước chủ động cho 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp

Tuyến Kênh Đông cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định kế hoạch triển khai Chiến lược thủy lợi trên địa bàn TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, TPHCM đặt ra mục tiêu đến năm 2030, cấp nước chủ động cho 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp (trong đó, áp dụng phương thức canh tác và biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt trên 50% diện tích). Đến năm 2045, cấp nước chủ động cho 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp (trong đó, áp dụng phương thức canh tác và biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt trên 60% diện tích) theo quy hoạch chung của TP. Đảm bảo cấp và tạo nguồn chủ động cho nuôi trồng thủy sản tập trung, công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao; vùng sản xuất công nghệ cao, có giá trị cao.

Đồng thời, chủ động tiêu, thoát nước ra sông chính, tăng diện tích tiêu bằng trọng lực, đảm bảo tiêu thoát ở vùng đồng bằng, vùng thấp trũng phục vụ dân sinh, nông nghiệp với tần suất từ 5% đến 10%; đáp ứng yêu cầu tiêu, thoát cho khu đô thị vào hệ thống công trình thủy lợi. Cùng với đó, chủ động phòng, chống lũ, ngập lụt cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn và các hoạt động sản xuất khác thuộc lưu vực tiêu, thoát nước của hệ thống công trình thủy lợi. Bảo vệ, kiểm soát và ngăn chặn ô nhiễm nước trong hệ thống công trình thủy lợi, đảm bảo chất lượng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi đạt tiêu chuẩn cấp cho các hoạt động sử dụng nước.

Mặt khác, chủ động ứng phó có hiệu quả với các tác động bất lợi của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, xói lở bờ sông, bờ biển… kết hợp hài hòa giữa giải pháp công trình và giải pháp phi công trình. Bên cạnh đó, chủ động phòng, tránh và thích nghi với lũ để bảo vệ dân cư ở các lưu vực sông, đảm bảo sản xuất vụ mùa, vụ Hè Thu và vụ Đông Xuân với tần suất lũ 5% đến 10%.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM đề ra một số giải pháp như: Xây dựng tầm nhìn, kịch bản phát triển trên cơ sở thích ứng với biến đổi khí hậu, giải quyết các tác động cực đoan như hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, ô nhiễm, suy thoái nguồn nước. Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi phục vụ đa mục tiêu có trọng tâm, trọng điểm theo hướng đồng bộ, hiện đại, áp dụng công nghệ mới. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi, tổ chức thủy lợi cơ sở; phát huy nội lực và vai trò chủ thể của người dân trong công tác thủy lợi; nâng cao chất lượng dịch vụ thủy lợi, mức bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt.

Đồng thời, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa công tác quản lý, khai thác, giám sát, vận hành công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo công tác giám sát chất lượng nguồn nước trực tuyến theo thời gian thực nhằm phát huy hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý, khai thác, vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn TPHCM là nhu cầu thiết yếu.

Mặt khác, đào tạo nâng cao năng lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia hoạt động thủy lợi. Mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, huy động nguồn lực phục vụ hoạt động thủy lợi.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo