Thứ Tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021

TPHCM đề nghị tiếp tục nạo vét, duy tu luồng Soài Rạp

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về tổng kết, đánh giá thực hiện thí điểm thu, sử dụng phí, đề xuất phương án thực hiện trong các năm tiếp theo đối với việc thu, sử dụng phí đảm bảo hàng hải luồng Soài Rạp.

Theo UBND TPHCM, cơ chế thí điểm giúp TP tiếp nhận nguồn thu phí đảm bảo hàng hải luồng Soài Rạp và chủ động bố trí ngân sách TP bổ sung để thực hiện việc duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp nhằm duy trì cao độ đáy luồng -9m (hệ cao độ Hải đồ) đảm bảo cho tàu 30.000DWT đầy tải và 50.000DWT giảm tải hàng hải lưu thông an toàn trên luồng Soài Rạp.

Đồng thời, tạo điều kiện tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và các khoản doanh thu cho các doanh nghiệp dịch vụ công ích, dịch vụ hàng hải trong khu vực thông qua việc thu các khoản thuế, phí thông qua hoạt động cảng biển (thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, phí Hoa tiêu, phí lai dắt tàu biển và các khoản phí dịch vụ hàng hải liên quan khác).

Mặt khác, đẩy nhanh tiến trình đầu tư vào Khu đô thị cảng biển Hiệp Phước, Khu công nghiệp Hiệp Phước, các dự án đầu tư cảng biển, bến phao dọc sông Soài Rạp, các trung tâm logistics và các Khu công nghiệp trong khu vực; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của TPHCM và các tỉnh lân cận.

Để đảm bảo cho tàu 30.000DWT đầy tải và 50.000DWT giảm tải lưu thông an toàn, thuận lợi ra, vào cảng biển TPHCM, cảng biển trên sông Soài Rạp góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của TPHCM và các tỉnh lân cận, TP đề nghị tiếp tục nạo vét, duy tu luồng Soài Rạp nhằm duy trì cao độ đáy luồng -9m cho giai đoạn năm 2021 - 2025 theo 2 phương án.

Cụ thể, phương án 1, Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện nạo vét, duy tu luồng hàng hải Soài Rạp. Theo phương án này, Bộ Giao thông vận tải cần bố trí nguồn kinh phí 227 tỷ đồng/năm để thực hiện duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp định kỳ hàng năm để đảm bảo duy trì cao độ đáy luồng -9m (hệ cao độ Hải đồ).

Phương án 2, UBND TP chịu trách nhiệm tiếp tục nạo vét, duy tu luồng hàng hải Soài Rạp như đã được giao thực hiện thí điểm. UBND TP xin đề nghị Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao UBND TP xây dựng quy trình (bao gồm cơ chế đặc thù) để tổ chức thực hiện duy tu nạo vét tuyến luồng hàng hải Soài Rạp (do chức năng quản lý nhà nước đối với hàng hải thuộc Bộ Giao thông vận tải và luồng hàng hải Soài Rạp đi qua địa bàn 3 tỉnh: TPHCM, Long An, Tiền Giang) để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo