Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

TPHCM đánh giá tình hình triển khai các khu vực quy hoạch có chức năng đất dân cư xây dựng mới

TPHCM vừa chỉ đạo về công tác quản lý, thực hiện thủ tục đất đai, xây dựng tại các khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới. Ảnh minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có chỉ đạo về công tác quản lý, thực hiện thủ tục đất đai, xây dựng tại các khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẳng định rõ cơ sở pháp lý theo quy định đối với nội dung quy hoạch chức năng đất dân cư xây dựng mới trong các đồ án quy hoạch; đánh giá, nhận định tình hình triển khai thực hiện theo đồ án quy hoạch được duyệt tại các khu vực quy hoạch có chức năng đất dân cư xây dựng mới; tham mưu đề xuất trình UBND TP hướng xử lý phù hợp với luật định và tình hình thực tế hiện nay, tránh ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân tại các khu vực này.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu đề xuất trình UBND TP về quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP; đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở quy định hiện hành, tham mưu đề xuất trình UBND TP về điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất (quy định hoặc hướng dẫn) để có cơ sở hướng dẫn quận, huyện, TP Thủ Đức và người dân biết, thực hiện.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng quy định về việc hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo các đồ án quy hoạch được duyệt (gồm đầu tư công và các hình thức ngoài đầu tư công) để có cơ sở thực hiện các thủ tục đất đai và xây dựng theo quy định.

Sở Xây dựng rà soát, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác cấp phép xây dựng và công tác quản lý sau khi cấp phép xây dựng thực tế hiện nay tại các khu vực quy hoạch có chức năng đất dân cư xây dựng mới trên địa bàn TPHCM.

UBND các quận, huyện và UBND TP Thủ Đức rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện theo các đồ án quy hoạch được duyệt tại các khu vực quy hoạch có chức năng đất dân cư xây dựng mới (cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất,...), đề xuất hướng xử lý, có văn bản gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải và báo cáo UBND TP trước ngày 15/6.

Thanh tra TP đánh giá nội dung phản ánh, khiếu nại của người dân liên quan đến các khu vực quy hoạch có chức năng đất dân cư xây dựng mới, báo cáo trình UBND TP.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo