Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

TPHCM cần mạnh dạn kiến nghị các nội dung còn đang vướng mắc, nhất là liên quan đến sửa đổi luật

Quang cảnh buổi giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 22/9, Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội làm trưởng đoàn giám sát tại TPHCM về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024; tình hình triển khai thực hiện đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024; đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 về tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn; tình hình triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù; tình hình triển khai Nghị quyết số 74/2022/QH15 và Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Tham gia đoàn giám sát có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội TP Văn Thị Bạch Tuyết. Tiếp đoàn giám sát có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường.

Thu nhập và đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên

Báo cáo với đoàn giám sát, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TP Lê Duy Minh cho biết, năm 2023, TP đã tập trung triển khai tương đối đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, chương trình, đề án đã được Đại hội xác định. Nhiều công trình, đề án quan trọng được triển khai kịp thời, phát huy mọi nguồn lực trong phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội TP.

Đồng thời, TP thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị; kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn trong tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ, chính sách để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ; xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Phục hồi phát triển kinh tế - xã hội TP và các công trình, dự án trọng điểm, góp phần ngăn chặn đà suy giảm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư xã hội. Nhiều hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, hoạt động thể thao có ý nghĩa tích cực và tạo sức lan tỏa, tạo động lực tích cực và được nhân dân hưởng ứng thực hiện. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và giải quyết việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng đầu năm, ước đạt  299.119 tỷ đồng, đạt 63,64% dự toán và giảm 6,41% so cùng kỳ. Ước thực hiện tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2023, ước  449.786 tỷ đồng, đạt 95,76% dự toán và giảm 6,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước thu được 323.583 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán, bằng 96,3% so cùng kỳ năm 2022. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước thu 125.200 tỷ đồng, đạt 85,87% dự toán và giảm 12,4% so cùng kỳ.

Theo đồng chí Lê Duy Minh, dự toán thu ngân sách nhà nước của TP năm 2024 ước thực hiện 460.510 tỷ đồng, bằng 98,05% so với dự toán năm 2023 và tăng 2,38% so với ước thực hiện năm 2023. Trong đó, thu nội địa, với  313.050 tỷ đồng, bằng 101,78% so dự toán và tăng 4,35% so ước thực hiện năm 2023. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Duy Minh kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh tăng tỷ lệ phân bổ thêm theo tiêu chí dân số nhằm tạo điều kiện cho TP có nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để kích thích sản xuất kinh doanh

Về tình hình triển khai thực hiện đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024, đồng chí Lê Duy Minh cho biết, tính đến tháng 8 năm 2023, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP đã giải ngân hơn 20.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 29% tổng số vốn đã giao.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2024, đồng chí Lê Duy Minh cũng cho biết, tại kỳ họp tháng 9/2023, UBND TP đã trình HĐND TP thông qua dự kiến kế hoạch năm 2024, gồm các nội dung sau: Nguồn vốn ngân sách Trung ương dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách trung ương của TP, với hơn 4.355,8 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương vốn nước ngoài, với 1.473 tỷ đồng, gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 - TPHCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên, với 1.200 tỷ đồng; Dự án Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại TP (dự án SPR): 100 tỷ đồng.

Về giải ngân vốn đầu tư công hằng năm đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương, nguồn vốn ngân sách địa phương, đồng chí Lê Duy Minh cho biết, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của TP được xây dựng đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, các Nghị định có liên quan, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, Quyết định số 1535/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

“Lãnh đạo TP luôn xác định việc thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn TP. Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.”- đồng chí Lê Duy Minh nhấn mạnh.

Nỗ lực triển khai các nghị quyết của Quốc hội

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đánh giá cao TPHCM đã có nhiều giải pháp trong thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024; việc triển khai, thực hiện đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024; đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai, thực hiện các kế hoạch 5 năm 2021-2025 về tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn,…

Trao đổi với các ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, TP đang rất nỗ lực triển khai các nghị quyết của Quốc hội cũng như việc thu ngân sách TP đảm bảo đạt dự toán.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Bùi Xuân Cường khẳng định, TP đã rất nỗ lực. Thành ủy TPHCM cũng đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp giám sát các công trình. Điều đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của TP trong giải ngân vốn đầu tư công và kết quả là có nhiều công trình đã có kết quả, nổi bật như việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn ghi nhận và đánh giá cao TPHCM với kết quả khá toàn diện trong thực hiện các lĩnh vực tài chính - ngân sách. Đồng chí đánh giá cao dự thu ngân sách của TPHCM đã đặt mục tiêu; đồng thời đề nghị TPHCM kiểm soát chặt chẽ từng dự án, từng địa bàn để đạt được mục tiêu đã đề ra; tiếp tục có các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong lĩnh vực tài chính - ngân sách.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn kết luận tại giám sát Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn kết luận tại giám sát

Từ thực tiễn TPHCM triển khai các đầu việc, đồng chí Nguyễn Hữu Toàn khuyến khích TPHCM mạnh dạn kiến nghị các nội dung còn đang vướng mắc, nhất là liên quan đến sửa đổi luật để Trung ương có thêm cơ sở xem xét điều chỉnh, qua đó hỗ trợ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương thuận lợi hơn.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo