Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

TP Thủ Đức: Phát huy vai trò tiếp dân, đi thăm dân của đại biểu HĐND

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy Thủ Đức phát biểu kết luận buổi khảo sát.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 18/6, đoàn công tác Thành ủy Thủ Đức do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức có buổi khảo sát và làm việc về kết quả thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM tại Chi bộ HĐND TP Thủ Đức. Cùng dự có các đồng chí: Phan Thị Kim Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thủ Đức; Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức…

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, đồng chí Kiều Ngọc Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Thủ Đức cho biết: thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức, ngày 8/8/2023, HĐND TP Thủ Đức ban hành Đề án số 135/ĐA-HĐND về kiện toàn tổ chức bộ máy của Thường trực và các Ban HĐND thành phố trong điều kiện thực hiện thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển TP Thủ Đức theo Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Đến nay, bộ máy nhân sự cơ quan Thường trực HĐND TP Thủ Đức đã được kiện toàn và tổ chức hoạt động theo quy định, đồng thời, hoàn thiện và ban hành các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp gắn với thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 98/2023/QH15…

Tại buổi khảo sát, các đại biểu thảo luận, nêu những khó khăn, hạn chế trong quá trình, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15: công tác tổ chức kỳ họp HĐND còn phụ thuộc vào hoạt động phối hợp của các đơn vị liên quan; chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy chế, quy định hiện hành giữa Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND với các cơ quan, đơn vị và UBND 34 phường trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND TP Thủ Đức chưa được thường xuyên; việc phản hồi kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với đơn thư do HĐND tiếp nhận, chuyển đến các thông báo kết luận sau tiếp công dân của Thường trực HĐND TP Thủ Đức còn chậm so với thời hạn quy định…Từ những hạn chế trên, các đại biểu đề xuất các giải pháp: đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu hơn về vai trò, chức năng của HĐND; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HĐND; quan tâm nội dung giám sát, đối tượng giám sát liên quan đến đời sống của người dân như: an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng, chống cháy nổ; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu hiện nay…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp ghi nhận, biểu dương những kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Chi bộ HĐND TP Thủ Đức. Đồng chí đề nghị, với góc độ là chi bộ cơ sở, Chi bộ HĐND TP Thủ Đức cần thực hiện nghiêm công tác đảng theo quy định, đảm bảo sinh hoạt đảng, làm công tác quần chúng, lắng nghe quần chúng, hướng đến người dân, rà soát chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, thường xuyên nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ là tập trung vào nhiệm vụ được giao; cần đánh giá nhìn lại 1 năm, đánh giá việc phân cấp, ủy quyền; thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, điều hành kinh tế, văn hóa, đô thị…; phối hợp MTTQ, thực hiện công tác thẩm định, lắng nghe phản biện của MTTQ để thẩm định một số vấn đề có liên quan; nghiên cứu thí điểm xây dựng đội ngũ tình nguyện viên phục vụ đại biểu HĐND; phát huy vai trò tiếp dân, đi thăm dân của đại biểu HĐND…

Đình Quân

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo