Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024

TP Thủ Đức có 179/179 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa

Đồng chí Nguyễn Kỳ Phùng trao giấy khen đến Ban Chỉ đạo các phường có thành tích tiêu biểu trong xây dựng phường Văn minh đô thị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 24/3, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TP Thủ Đức tổ chức hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện phong trào năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022 trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TPHCM, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức, UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch nhiệm vụ gắn với điều hành thực hiện mục tiêu xây dựng TP Thủ Đức thành “Khu đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình; phát triển nhanh, bền vững”.

Qua thực tiễn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua, đặc biệt là đã phát huy hiệu quả phong trào “Thủ Đức nghĩa tình - vì dân phục vụ” với kết quả đáng khích lệ như: 184.128/192.106 hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ 95.85 %; 179/179 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, 26/34 phường được ghi nhận đạt chuẩn phường văn minh - đô thị, đạt tỷ lệ 76%; ghi nhận được 279/280 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 99.6% và 82/87 doanh nghiệp, đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 95%; 23 điểm sáng văn hóa; 199 nhà trọ văn hóa; 14 chung cư văn hóa, 11 ký túc xá văn hóa và 3 cơ sở, nhà hàng tiệc cưới văn hóa, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Mục tiêu năm 2023, vận động 100% hộ gia đình (đủ điều kiện) đăng ký và phấn đấu có từ trên 95% số hộ gia đình đăng ký đạt chuẩn Gia đình văn hóa; xây dựng 98% khu phố trở lên đạt Khu phố văn hóa; giữ vững từ 25 đến 27 phường theo chuẩn Phường văn minh đô thị; phấn đấu xây dựng từ 20 phường đạt chuẩn phường Đô thị văn minh; 100% phường, khu phố đăng ký, xây dựng ít nhất 1 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị; tổ chức xây dựng không gian văn hóa, nếp sống văn minh đô thị tại các bến xe, bệnh viện, trường học... trên địa bàn thành phố Thủ Đức…

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức mong các cấp ủy đảng ở cơ sở phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành ủy TPHCM về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển TP Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; phát huy tối đa công năng hoạt động các trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng phường, trụ sở sinh hoạt ở các khu dân cư; nâng cao chất lượng hoạt động các điểm sáng văn hóa và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư…; cấp ủy - chính quyền - MTTQ và đoàn thể thành phố, phường tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động đến 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các mô hình văn hóa thực hiện tốt chủ đề năm 2023 và tiếp tục thực hiện xây dựng tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy TP HCM; duy trì và phát triển các mô hình sạch - xanh - thân thiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; gắn với nội dung xây dựng phường và TP Thủ Đức đạt chuẩn “đô thị văn minh” theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, UBND TPHCM và kế hoạch của UBND TP Thủ Đức đã triển khai.

Dịp này, hội nghị đã trao giấy công nhận 5 phường đạt danh hiệu phường Văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2022 và 2018- 2022; trao giấy công nhận 30 cơ quan, đơn vị văn hóa, 2 doanh nghiệp văn hóa giai đoạn 2021 - 2022 và 2018- 2022; trao 8 giấy khen Ban Chỉ đạo phường đã có thành tích tiêu biểu trong xây dựng phường Văn minh đô thị; trao giấy khen 32 khu phố  đạt danh hiệu khu phố văn hóa 5 năm liên tục, trao tặng giấy khen 13 đơn vị đạt giải trong Liên hoan Khu phố Văn hóa - Gia đình văn hóa tiêu biểu lần thứ nhất năm 2022.

Chí Lộc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo