Thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021

TP Thủ Đức và các đơn vị hành chính phường sau sắp xếp, sáp nhập chính thức hoạt động kể từ ngày 1/3/2021

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại UBND Quận 2.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/12, UBND TPHCM ban hành quyết định kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-BTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM.

Theo đó, TP Thủ Đức và các đơn vị hành chính phường sau sắp xếp, sáp nhập chính thức hoạt động kể từ ngày 1/3/2021. Đồng thời, văn bản của chính quyền địa phương ở Quận 2, 9, Thủ Đức và các phường những nơi sắp xếp đơn vị hành chính được ban hành trước ngày 1/3/2021, nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền thay thế hoặc bãi bỏ thì vẫn được tiếp tục sử dụng. UBND TP Thủ Đức và các phường những nơi sắp xếp đơn vị hành chính chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của TP Thủ Đức, UBND Quận 2, 9, Thủ Đức tổ chức thống kê, rà soát tổ chức bộ máy (Thường trực HĐND, UBND, đại biểu HĐND, trường học, trạm y tế, khu phố, tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ, tài liệu), cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang… trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính để chuẩn bị công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, thực hiện trước ngày 10/1/2021.

Đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của 3 Quận 2, 9, Thủ Đức để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của TP Thủ Đức; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức và thành ủy viên, thời gian thực hiện trước ngày 18/1/2021.

Mặt khác, đề nghị Thường trực HĐND TP chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của Quận 2, 9, Thủ Đức để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND của TP Thủ Đức, thời gian thực hiện trước ngày 20/1/2021.

Bên cạnh đó, HĐND TP Thủ Đức tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền (Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban thuộc HĐND; Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND); thời gian thực hiện trước ngày 19/2/2021.

Ngoài ra, giao UBND TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp tiến hành bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang từ 3 quận về TP Thủ Đức quản lý; thời gian thực hiện trước ngày 25/2/2021.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ hoạt động 9 phường mới thuộc Quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và TP Thủ Đức, giao UBND các quận trên và Quận 2, 9, Thủ Đức chỉ đạo UBND các phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính tổ chức thống kê, rà soát tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang… để chuẩn bị công tác bàn giao giữa đơn vị hành chính có liên quan; thời gian thực hiện trước ngày 5/1/2021.

Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và Thành ủy TP Thủ Đức tổ chức sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của các phường trực thuộc theo tên của đơn vị hành chính mới; chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các phường mới; thời gian thực hiện trước ngày 7/2/2021.

Mặt khác, giao UBND Quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và TP Thủ Đức tổ chức bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư do UBND phường làm chủ đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang về phường mới quản lý; thời gian thực hiện trước ngày 27/2/2021.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo