Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Lãnh đạo Quận 4 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Doanh nghiệp nhiệm kỳ mới.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 24/5, Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 4 tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có các đồng chí: Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND Quận 4.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 4 đã lãnh đạo đảng viên làm hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, tiên phong, gương mẫu trong sản xuất, kinh doanh; làm cầu nối giữa chủ doanh nghiệp với tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được quan tâm, tiếp tục quán triệt Chỉ thị 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”. Hoạt động các đoàn thể tại các doanh nghiệp từng bước phát huy vai trò trong công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích người lao động.

Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 4 đã có nhiều chủ trương, chính sách mang tính chiến lược, kịp thời, từng bước phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội quận ngày càng bền vững. Trong 5 năm qua, Quận 4 có gần 6.000 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 181% chỉ tiêu Thành phố giao.

Đại hội đã thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: hằng năm Đảng bộ và 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 20 đảng viên mới; 100% đảng viên làm công tác vận động quần chúng tham gia công tác đoàn thể;…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường Trực Quận ủy Lý Tấn Hòa đề nghị Đảng bộ Doanh nghiệp cần phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đảng bộ lãnh đạo các chi bộ trực thuộc đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phóng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương tham gia các chương trình an sinh xã hội. Đồng thời, tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh.

Đồng chí Lý Tấn Hòa cũng lưu ý tiếp tục công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động; đổi mới nội dung sinh hoạt và hoạt động phong trào phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động tích cực tham gia.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 4 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Hồng Diễm giữ chức Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp; bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Quận 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mỹ Duyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo