Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa chuyển đổi xanh, chuyển đổi số với các chuyển đổi khác

Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 13/1, Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo.

Cuối tháng 10/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị COP26 tổ chức tại Vương quốc Anh. Tại Hội nghị, Việt Nam đã cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ, giảm phát thải metan toàn cầu vào năm 2030; tham gia Liên minh hành động thích ứng toàn cầu; cùng 140 quốc gia tham gia Tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất; cùng 48 quốc gia tham gia Tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch…

Ngay sau Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo và ký Quyết định 2157/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo cùng với quy chế làm việc của Tổ công tác.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận về kết quả tham dự Hội nghị COP26 và việc tổ chức thực hiện các cam kết; Đề án triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26; Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo... Đồng thời, phân tích các định hướng đề xuất chương trình, dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện kết quả Hội nghị COP26; nhu cầu hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế, đối tác phát triển. Định hướng rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đón đầu các dòng vốn tín dụng, đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng...

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam là một trong 6 nước trên thế giới ảnh hưởng lớn nhất do biến đổi khí hậu. Tại COP26, Việt Nam cam kết giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, giảm 30% lượng phát thải khí metan gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030.

Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và xác định cả tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 phù hợp với chương trình tái cơ cấu nền kinh tế đất nước; phù hợp với xu thế của thế giới về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nhấn mạnh chống biến đổi khí hậu là vấn đề lớn của cả thế giới, tác động tới toàn dân, mọi doanh nghiệp, liên quan đến mọi ngành, lĩnh vực, địa phương, Thủ tướng lưu ý, phải có cách tiếp cận toàn cầu, tiếp cận toàn dân, mọi doanh nghiệp, tiếp cận toàn diện, tổng thể; lấy cấp cơ sở làm nền tảng; đồng thời kết hợp hài hòa, hiệu quả, hợp lý giữa chuyển đổi xanh, chuyển đổi số với các chuyển đổi khác. Người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, động lực của vấn đề chống biến đổi khí hậu.

Cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước cùng tham gia. Để làm được điều này thì tư tưởng phải thông; mục đích phải thống nhất; quyết tâm phải cao; nỗ lực phải lớn; hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành rà soát bổ sung thể chế; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; xây dựng cơ chế thu hút nguồn lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm quản lý... để thực hiện các cam kết, chống biến đổi khí hậu. Ngay trong năm 2022 phải ban hành được chương trình tổng thể. Trong đó dự báo được tình hình; mục tiêu, quan điểm; nhiệm vụ, giải pháp; kế hoạch tổ chức thực hiện; huy động nguồn lực... để trình cấp có thể quyền xem xét... Các bộ, ngành phải chủ động xây dựng kế hoạch thuộc bộ, ngành mình về chống biến đổi khí hậu và thực hiện các cam kết.

Theo đó, cần tập trung chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch; có kế hoạch giảm phát thải khí metan; giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính; giảm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, khuyến khích phương tiện giao thông sử dụng điện; phát triển rừng để hấp thu khí CO2; sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển đô thị xanh; đẩy mạnh chuyển đổi số; đẩy mạnh truyền thông để mọi người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo