Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024

Thanh niên phải tiên phong trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, đổi mới sáng tạo

Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhận hoa chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 22/3 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0”. Hội nghị được kết nối tới trụ sở UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội sinh viên các tỉnh.

Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, hội nghị đối thoại là diễn đàn quan trọng, có ý nghĩa để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, khát vọng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ để xây dựng đất nước. Đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ với thanh niên vì sự phát triển thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

“Đảng và Nhà nước ta luôn dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, mong muốn xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, có bản lĩnh, trí tuệ, hoài bão lớn, nung nấu và nuôi dưỡng chí lớn, trở thành lực lượng hùng hậu, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc. Điều đó được thể hiện sâu sắc trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chủ trương, chính sách pháp luật về thanh niên vào cuộc sống; có tác động sâu sắc, tích cực, hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, nhất là trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số” – đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Hội nghị đối thoại tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Giáo dục - đào tạo vì mục tiêu xây dựng phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên 4.0; Rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; Kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi với thanh niên tại hội nghị. (Ảnh: VGP) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi với thanh niên tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

Trao đổi về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong thời gian vừa qua, nhận thức vai trò quan trọng của nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đảng ta đã có những quyết sách lớn như Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo. Đây là đổi mới quan trọng để phát triển giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục sửa đổi, tạo những điều kiện quan trọng để mở đường cho các trường đại học cũng như đào tạo trình độ đại học chất lượng cao.

Để cho thanh niên có thể đáp ứng tốt nhu cầu việc làm trong thời đại 4.0, vấn đề này liên quan tới toàn bộ chất lượng giáo dục đại học chứ không chỉ một khâu nào cả. Hiện nay các trường đại học đang rất tích cực tăng cường thêm lĩnh vực đào tạo chuyên ngành về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và rất nhiều những ngành khác liên quan đến cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Để cho người lao động có thể thích ứng được tốt nhất thì đó là giải pháp tổng thể mà các trường đại học tùy theo lĩnh vực đào tạo khác nhau đều đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ sinh viên tốt nhất theo yêu cầu trong thời gian sắp tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước xác định giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, có rất nhiều chính sách ưu tiên. Bên cạnh sự chăm lo của Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn lực, sự đùm bọc của nhân dân, nỗ lực của mỗi người là điều quan trọng nhất. “Chúng ta phải có chính sách đào tạo nhân lực thích ứng với các xu thế mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Việc định hướng nghề nghiệp phải thích ứng xu thế, hoàn cảnh là rất quan trọng. Cùng với việc đào tạo, thì việc tự mày mò, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo là rất quan trọng, đây cũng là điều nằm trong "nhiệt huyết" của thanh niên.” – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện các bộ, ngành và Trung ương Đoàn tham gia đối thoại với thanh niên. (Ảnh: VGP) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện các bộ, ngành và Trung ương Đoàn tham gia đối thoại với thanh niên. (Ảnh: VGP)

Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho thanh niên

Liên quan đến vấn đề nhà ở cho thanh niên công nhân, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho hay, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt, tổ chức nhiều hội nghị để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33 với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, những mục tiêu giải pháp đầu tư về phát triển nhà ở xã hội trong thời gian vừa qua đã được Chính phủ rất quan tâm và cụ thể hóa thông qua các nhóm nhiệm vụ giải pháp. Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Xây dựng triển khai xây dựng và hoàn thiện dự thảo Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030". Trong đó, đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện chính sách, bố trí nguồn vốn, tăng thêm các ưu đãi, phát triển nhà ở cho thuê để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội đạt mục tiêu đề ra… Đây là những chính sách rất cụ thể và thiết thực để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người thu nhập thấp ở đô thị cũng như công nhân ở các khu công nghiệp có điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội trong thời gian tới để vay vốn mua nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân có nhà ở để họ yên tâm công tác và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Từ điểm cầu TPHCM, đoàn viên Phạm Thị Hậu, công nhân đang làm việc KCN Vĩnh Lộc, TPHCM đặt vấn đề: Trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 có quy định mục tiêu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho thanh niên. Tuy nhiên, trên thực tế, cơ sở hạ tầng và các mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe thanh niên trong và ngoài trường học, tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất chưa hoặc không đáp ứng được yêu cầu này. Vậy, Chính phủ, Bộ Y tế có giải pháp nào để chăm lo tốt nhất về sức khỏe, nâng cao thể chất cho thanh niên, đáp ứng các tiêu chuẩn về nguồn nhân lực chất lượng cao?

Đại biểu và đoàn viên thanh niên tham dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM Đại biểu và đoàn viên thanh niên tham dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu: trong chiến lược phát triển thanh niên cũng đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu về triển khai thực hiện những nội dung để phát triển, nâng cao sức khỏe thanh niên trong định hướng từ nay đến năm 2030. Để triển khai chiến lược phát triển thanh niên này, thời gian qua, trong lĩnh vực y tế đã có nhiều chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ban hành rất đồng bộ để tập trung phát triển trí lực của thanh niên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ, sức khỏe là một trong những vốn quý nhất của con người và muốn có sức khỏe thì phải rèn luyện toàn diện, cả về bản lĩnh, ý chí, nghị lực, sức chịu đựng. Muốn rèn luyện thì phải có môi trường để rèn luyện, với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước; phải có chăm sóc về mặt y tế khi ốm đau, bệnh tật. Phải đào tạo toàn diện con người về đức, trí, thể, mỹ, các chủ thể liên quan đều phải có trách nhiệm, đưa ra giải pháp phù hợp, đồng bộ để bảo vệ, nâng cao sức khỏe người dân nói chung và sức khỏe của thanh niên nói riêng, đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết, để mỗi người dân khỏe mạnh thì đất nước khỏe mạnh.

Thanh niên Việt Nam tiên phong trong học tập, rèn luyện

Kết thúc cuộc đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thông điệp đến trên 20 triệu thanh niên Việt Nam trong nước và đang học tập, làm việc, sinh sống ở nước ngoài, trong đó khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đánh giá vai trò, vị trí tầm quan trọng của thanh niên, tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn thanh niên Việt Nam phải tiên phong trong học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, ý chí; tiên phong trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong thời đại công nghiệp 4.0; tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo trong mọi hoàn cảnh; tiên phong trong hội nhập quốc tế để bạn bè quốc tế thấy thanh niên Việt Nam không thua kém bất cứ nước nào về trí tuệ, phẩm chất, tình cảm, sự chân thành; tiên phong trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; tiên phong phòng, chống các thế lực thù địch, nhất là trước thông tin xấu độc, xuyên tạc Đảng, Nhà nước,  thành quả của chế độ.

Đoàn viên Phạm Thị Hậu đặt câu hỏi từ điểm cầu TPHCM Đoàn viên Phạm Thị Hậu đặt câu hỏi từ điểm cầu TPHCM

“Là những người được sinh ra, học tập trong môi trường với sự chăm lo, đùm bọc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thanh niên Việt Nam phải nhận thức được trách nhiệm của mình, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; thanh niên Việt Nam có mục tiêu, lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội, khát vọng sống vươn lên; bản lĩnh vững vàng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong thời đại 4.0; trách nhiệm với chính mình, gia đình, xã hội; cống hiến hết mình vì đất nước hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc” – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tặng quà cho 10 Gương mặt Trẻ tiêu biểu năm 2022 và 10 Gương mặt Trẻ triển vọng năm 2022.

M. Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo