Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022

Thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu 7 rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng

Quang cảnh Đại hội

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức phiên chính thức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 7 lần thứ X (2022-2027) với chủ đề “Kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tham dự Đại hội có 298 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 18.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân khu 7 được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và luôn đổi mới, sáng tạo, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình hành động 5 năm 2017-2022. Trong đó, nổi bật là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên; xung kích thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phong trào “Thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu 7 rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Chống dịch, cứu dân”; triển khai có hiệu quả, sáng tạo mô hình "Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm”...

Đại hội thống nhất với phương hướng công tác đoàn, phong trào thanh niên Quân khu trong giai đoạn 2022-2027 tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn; triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại Đại hội Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại Đại hội

Đồng thời, tập trung xây dựng mẫu hình người thanh niên Quân khu “5 tốt”: “Bản lĩnh chính trị tốt; Đạo đức, lối sống tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Chuyên môn nghiệp vụ tốt; Sức khỏe tốt”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên phát triển toàn diện: có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng cống hiến và trình độ, năng lực, sức khỏe, phương pháp, tác phong công tác tốt, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt quan tâm xây dựng tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức đoàn trong dân quân tự vệ, nhất là ở các chốt dân quân thường trực biên giới đất liền; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao…

Đại hội cũng xác định khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Quân khu 7 là “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, đoàn kết, quyết thắng”; thông qua nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp và các chương trình đột phá của công tác đoàn, phong trào thanh niên trong giai đoạn 2022-2027.

Đại diện Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại diện Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, chiến công của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu trong xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tạo được chuyển biến mạnh mẽ về chất, căn cơ, bài bản, đặc biệt là luôn đảm bảo 3 sẵn sàng trong sẵn sàng chiến đấu.

Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị tuổi trẻ lực lượng Quân khu 7 nêu cao vai trò xung kích sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đề án, dự án của Quân khu như xây dựng đường tuần tra biên giới, điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng… thể hiện tính chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu, trở thành điểm sáng của toàn quân, toàn quốc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”…

Tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Tổng cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027); văn kiện Ban Chấp hành TW Đoàn trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu 18 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027).

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo