Thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2023

Tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19”

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI

(Thanhuytphcm.vn) - Một trong những nội dung quan trọng tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI là thảo luận, cho ý kiến liên quan đến Tờ trình về tình hình kinh tế - xã hội TP năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 của Ban cán sự Đảng UBND TP. Theo nội dung Tờ trình, để hoàn thành các mục tiêu năm 2022, Ban cán sự Đảng UBND TP đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Nỗ lực phấn đấu đạt 100% dự toán thu ngân sách Nhà nước

Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của TP năm 2021, Ban cán sự Đảng UBND TP đã nêu rõ, tác động nghiêm trọng của đợt dịch lần thứ tư phản ánh rõ trong bức tranh kinh tế của TPHCM. Tốc độ tăng trưởng GRDP của TP 6 tháng tăng 5,66% so với cùng kỳ; tuy nhiên đến quý 3 là thời gian TP thực hiện triệt để giãn cách xã hội, tốc độ tăng trưởng giảm sâu, giảm 24,39% so với cùng kỳ đã làm cho các chỉ tiêu kinh tế TP năm 2021 giảm mạnh. 

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước giảm 10,46% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 2,06%); khu vực công nghiệp và xây dựng ước giảm 11,48% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 0,43%); khu vực dịch vụ được giảm 3,53% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 2,17%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 0,25% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 0,51%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa giảm 15,8%, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước giảm 5,5%, số lượng doanh nghiệp mới thành lập giảm 27,69% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, trong điều kiện dịch bệnh, một số ngành vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tiêu biểu là kim ngạch xuất khẩu ước tăng 2,8%, kim ngạch nhập khẩu ước tăng 24,9% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm cho 300.437 người, đạt 100,1% kế hoạch năm; thu hút đầu tư nước ngoài đạt khoảng 5,8 - 6 tỷ USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ... Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 362.040 tỷ đồng, đạt 99,22% dự toán năm; TP nỗ lực phấn đấu để đạt 100% dự toán năm 2021.

Theo Ban cán sự Đảng UBND TP, nhìn chung với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và của các lực lượng chi viện, TP đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động đối ngoại được duy trì làm cơ sở để TP chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Các hoạt động kinh tế - xã hội bắt đầu trở lại với nhịp độ sôi động, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội có dấu hiệu dần phục hồi.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng với việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội liên tục trong thời gian dài đã tác động đến toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội. Đối với 20 chỉ tiêu chủ yếu gồm 29 chỉ tiêu thành phần của Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2020 của HĐND TP về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, TP dự kiến hoàn thành 13/29 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 44,83%; dự kiến chưa hoàn thành 14/29 chỉ tiêu, tỷ lệ 48,28%; chưa đủ cơ sở tính toán được 2 chỉ tiêu, tỷ lệ 6,89%.

Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022, TP dự kiến chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn với dịch Covid-19, phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đồng hành cùng doanh nghiệp”. TP đề ra mục tiêu tổng quát năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19”. Ổn định và phát triển kinh tế, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của kinh tế; hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng của TP. Giải quyết việc làm đi đôi với chú trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường thương mại điện tử, chuyển đổi số, phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xây dựng thành phố thông minh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH13 của Quốc hội. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại theo phương thức mới”.

Thành phố đề ra 20 chỉ tiêu, trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) đạt 6% - 6,5%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; tổng vốn đầu tư xã hội chiêm bình quân khoảng 35% GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm; tạo việc làm mới cho 140.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%;…

Tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, Ban cán sự Đảng UBND TP đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19”. Cụ thể là nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, phát huy hiệu quả hoạt động trung tâm kiểm soát dịch bệnh, tổ hỗ trợ Covid-19, tổ Covid cộng đồng bảo đảm đủ năng lực dự báo, giám sát, phát hiện sớm, khống chế kịp thời, hiệu quả dịch bệnh.

Hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp Hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp

Đối với nhóm giải pháp cấp bách cho giai đoạn phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội, TP sẽ khắc phục các hệ lụy, khôi phục những gãy đổ chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hỗ trợ những doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường, phục hồi sản xuất, kinh doanh; tạo việc làm, chăm lo an sinh xã hội và các hoạt động văn hóa - xã hội trên cơ sở thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Chăm lo an sinh xã hội cho người dân, nhất là nhóm lao động yếu thế; hỗ trợ kết nối cung, cầu lao động và giải quyết các vấn đề lao động, việc làm, nhà ở. Riêng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, TP tập trung hỗ trợ về tín dụng; hỗ trợ tổ chức sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí và chăm lo đời sống người lao động; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ về thông tin, đào tạo nguồn nhân lực.

Đồng thời, TP tập trung phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho TP phát triển bền vững. Cụ thể là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quốc tế ở các lĩnh vực ưu tiên, phát huy vai trò trung tâm giáo dục - đào tạo của cả nước. Cùng với chăm sóc sức khỏe nhân dân là phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Song song đó là xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật, thể thao lành mạnh, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của người dân, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát huy đặc trưng của con người TP.

Một trong những giải pháp quan trọng là phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ. Đẩy mạnh thiết kế đô thị phục vụ quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với quy hoạch hạ tầng giao thông đô thị.

TPHCM cũng tập trung đổi mới quản lý TP và khắc phục các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn, nhất là dữ liệu về dân cư, quy hoạch, y tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số;…

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo