Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Tập trung kiến nghị, tháo gỡ khó khăn để tiếp tục thực hiện hiệu quả chính quyền đô thị

Toàn cảnh buổi giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 30/9, HĐND TPHCM giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM đối với UBND TPHCM. Chủ trì buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ các yêu cầu đặt ra

Thay mặt UBND TP báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14, Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân cho biết công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội từng bước đi vào chiều sâu; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động; công tác cán bộ về cơ bản hoàn thành tốt. Đến nay, đa số cán bộ được sắp xếp, bố trí lại phù hợp với trình độ chuyên môn và nguyện vọng, cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tính đến ngày 1/7/2021, TP Thủ Đức và các quận, phường đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với 291 trường hợp là cán bộ chuyên trách HĐND quận, phường.

Song song với việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc, TP đề nghị các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ hoàn thiện các quy định, hướng dẫn thực hiện cụ thể (trước mắt là góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định của Chính phủ về tổ chức chính quyền đô thị). TP đã nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các nghị quyết, quy định của Trung ương vào tình hình thực tế của TP để kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo phù hợp; ban hành các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với số cán bộ dôi dư do sắp xếp, cán bộ có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

TP cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức phường được chuyển thành công chức cấp huyện theo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của công chức hành chính; tiến hành xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức. Nhìn chung, công tác thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị đã thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ các yêu cầu đặt ra trong việc chuyển tiếp thực hiện nhiệm vụ giữa hai giai đoạn.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu kết luận tại buổi giám sát Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Phân tích rõ những nguyên nhân, những khó khăn để có kiến nghị cụ thể

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM được sự chuẩn bị chu đáo, khẩn trương và thông qua Quốc hội nhanh chóng để triển khai thực hiện. TP đã triển khai thực hiện nghiêm, khẩn trương, đúng pháp luật, không làm gián đoạn đơn vị hành chính, các địa phương không ảnh hưởng đến hoạt động công vụ, tổ chức bộ máy ổn định, đội ngũ công chức sắp xếp hợp lý. Việc giải quyết chính sách đúng chế độ, chính sách với nhiều giải pháp linh hoạt.

Tuy nhiên, theo đồng chí Võ Văn Hoan qua một năm kiểm tra cho thấy thực tế khối lượng công việc tăng, đội ngũ cán bộ trong đơn vị hành chính sắp xếp lại giảm đi nên áp lực ngày càng lớn. Bên cạnh đó, có nhiều bất cập về mặt pháp lý.  Nghị quyết nói chính quyền ở quận là cấp dự toán ngân sách, nhưng muốn làm được phải có hướng dẫn; có những nội dung nghị quyết không đề cập nhưng trong thực tế thì rất cần.

“Trong điều kiện khó khăn như vậy, Thành ủy, UBND, HĐND đều thống nhất tháo gỡ theo thẩm quyền và quy định. UBND TP xác định xây dựng chính quyền đô thị là hướng đi đúng, cho nên dù có khó khăn vẫn phải tiếp tục triển khai thực hiện cho thành công theo 2 hướng. Lâu dài phải có Luật tổ chức chính quyền đô thị phải bao gồm cả tổ chức bộ máy, biên chế trên tất cả lĩnh vực, trong đô thị phải quản lý thống nhất đồng bộ.” - đồng chí Võ Văn Hoan khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng cho biết, hiện nay TP tiếp tục triển khai tiếp các việc đã làm cố gắng rà soát chấn chỉnh hạn chế, xây dựng thêm một số giải pháp; đồng thời kiến nghị Chính phủ các bộ ngành Trung ương có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các vấn đề liên quan bao gồm cả ngân sách, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định đầu tư mà có sử dụng nguồn vốn ngân sách TP. Bên cạnh đó, kiến nghị Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết mới thay Nghị quyết 54, trong đó có những vấn đề gây khó cho địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị

Kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, Nghị quyết 131/2020/QH14 được Quốc hội ban hành là tin vui cho TPHCM, là đô thị tiên phong trong xây dựng chính quyền đô thị. Đây là Nghị quyết rất quan trọng tạo điều kiện mở lối cho TPHCM phát triển. Qua thời gian triển khai thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn và qua ý kiến của đại biểu tại các buổi giám sát đã phân tích rõ hơn khó khăn và kiến nghị những giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP chỉ đạo rà soát đúng và trúng khi triển khai thực hiện Nghị quyết 131/2020/QH14, phân tích rõ những nguyên nhân, những khó khăn để có kiến nghị cụ thể với Trung ương. Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết 131/2020/QH14.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị UBND TP tiếp tục xây dựng đề án biên chế hành chính phù hợp với cơ chế, đặc thù TP. Đồng thời, rà sát tiếp tục kiến nghị ban hành nghị quyết tổ chức lại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện. Tăng cường thanh tra công vụ đối với công chức trong thực thi nhiệm vụ để hạn chế nhũng nhiễu, xây dựng bộ máy trong sạch phục vụ nhân dân tốt hơn. Bên cạnh đó, UBND TP quan tâm bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo