Thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023

Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể trong sạch vững mạnh

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Phan Văn Định phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/3 Ban tổ chức Quận ủy Bình Thạnh tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I năm 2023. Đồng chí Phan Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì hội nghị.

Trong quý I, Ban Tổ chức Quận ủy đã bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy kịp thời tham mưu cho cấp ủy, trực tiếp là Thường vụ Quận ủy về công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác đảng viên và một số công tác khác được phân công. Chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác quy hoạch, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031) và rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2026 - 2031).

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bổ nhiệm, bồi dưỡng, chính sách cán bộ được tham mưu, hướng dẫn thực hiện đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Tham mưu thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng, khen thưởng và xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở được giữ vững và ổn định. Duy trì nền nếp việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh, nổi cộm ở các tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm ổn định, đoàn kết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Phan Văn Định đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên cần coi công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng. Ngoài ra, phải tăng cường công tác quản lý đảng viên với các nội dung: về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; hồ sơ đảng viên và thực hiện công tác đảng vụ.

Anh Hoàng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo