Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

Tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, phòng, chống bệnh tật

Người dân TPHCM tham gia đạp xe phong trào

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục, thể thao (TDTT) nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, TPHCM tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tập luyện TDTT thường xuyên. Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, gia đình về vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT, coi TDTT là công cụ hữu hiệu để nâng cao sức khỏe, thể lực tầm vóc, chất lượng cuộc sống của nhân dân và đẩy lùi dịch bệnh.

Xây dựng, phối hợp triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình nâng cao sức khỏe cho cộng đồng để vận động toàn dân tích cực tập luyện TDTT và thường xuyên tổ chức các sự kiện thể thao từ phong trào đến thành tích cao; các giải thể thao giành cho người khuyết tật, người cao tuổi, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên.

Đồng thời, phổ biến các tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT đúng cách góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT. Cụ thể, phổ biến kiến thức về phương pháp, cách thức, nguyên tắc tập luyện TDTT đảm bảo vệ sinh, an toàn phù hợp với môi trường đặc biệt và trong giai đoạn thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp trong các hoạt động TDTT.

Phổ biến tranh ảnh, video clip về chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ cơ bản đến nâng cao, hướng dẫn người dân tập luyện TDTT đúng cách, phù hợp lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, khu vực, đặc điểm ngành nghề và điều kiện thực tiễn của từng đối tượng tham gia tập luyện.

Mặt khác, nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện TDTT. Trong đó, đẩy mạnh xã hội hóa về đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu số lượng và chất lượng đội ngũ nhân viên chuyên môn trong các doanh nghiệp, cơ sở cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện TDTT. Tăng cường tổ chức các hội thi về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện TDTT để xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ huấn luyện viên, cộng tác viên, nhân viên chuyên môn ở các đơn vị, cơ sở hoạt động TDTT.

Bên cạnh đó, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở, doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn tập luyện, thi đấu các môn thể thao. Lồng ghép triển khai các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình tiêu biểu về hướng dẫn tập luyện TDTT.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo