Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Tập huấn kỹ năng viết, biên tập bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/11, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết, biên tập bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ khu vực phía Nam với sự tham gia của lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị tham mưu lĩnh vực công tác biên tập, phát hành bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đội ngũ cộng tác viên.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương truyền đạt chuyên đề về: Một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác viết, biên tập tin, bài trên bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương báo cáo chuyên đề: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây là những vấn đề cơ bản, quan trọng, gắn với thực tiễn công tác biên tập bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ cho biết, trải qua gần 35 năm hoạt động, các bản tin chi bộ của Trung ương và địa phương đã thực sự khẳng định vai trò quan trọng, thiết thực đối với các chi bộ và đảng viên ở cơ sở trong việc cung cấp thông tin cần thiết, chính thống, có định hướng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, quan điểm về những vấn đề thời sự chính trị, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó là tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; góp phần đấu tranh phản bác các tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch.

Tuy nhiên, đồng chí Phan Xuân Thủy lưu ý, bên cạnh những mặt tích cực được phát huy, bản tin sinh hoạt chi bộ ở Trung ương và địa phương biên soạn vẫn còn những hạn chế nhất định về mặt nội dung hay vấn đề sử dụng bản tin. Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, một số diễn biến vượt qua dự báo, tác động không nhỏ tới tư tưởng, tâm trạng xã hội; đặt ra những yêu cầu phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo nói chung, trong đó có việc đổi mới, nâng cao chất lượng các bản tin, tài liệu và phương pháp tuyên truyền.

Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cộng tác viên, biên tập viên các bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ từ Trung ương đến địa phương được tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ cũng như các bản tin của Ban Tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng hiện nay,

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo