Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024

Tạo sự chuyển biến đậm nét ở từng cấp ủy, đơn vị trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các đại biểu tham dự Hội nghị (ảnh: Quốc Việt)

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/5, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người tại TPHCM”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 698 điểm cầu với gần 69.500 đại biểu tham dự.

Đến dự tại điểm cầu Hội trường TP có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Phát huy tính tự giác học tập, rèn luyện theo Bác

Tại Hội nghị, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo đã báo cáo chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người tại TPHCM”. Mở đầu nội dung báo cáo, các đại biểu đã trả lời câu hỏi xung quanh nội dung đồng chí Phạm Phương Thảo đặt ra là giá trị tốt đẹp của con người TPHCM cần phát huy và hạn chế nào cần khắc phục?

Báo cáo nội dung chuyên đề, đồng chí Phạm Phương Thảo đã nhấn mạnh 4 nội dung chính của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa con người tại TPHCM” năm 2023.

Theo đồng chí Phạm Phương Thảo, để phát huy giá trị văn hóa phải quan tâm đến xây dựng, phát triển giáo dục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong thời kỳ hội nhập phát triển. Xây dựng cho được khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng với đó là phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm,… để không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng chí Phạm Phương Thảo trình bày chuyên đề tại Hội nghị. (ảnh: Quốc Việt) Đồng chí Phạm Phương Thảo trình bày chuyên đề tại Hội nghị. (ảnh: Quốc Việt)

Đối với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM, đồng chí Phạm Phương Thảo nhấn mạnh đến các yếu tố hình thành không gian văn hóa. Đó là nơi phổ biến, truyền bá các giá trị văn hóa tốt đẹp; là nơi tiếp thu, hình thành giá trị văn hóa cá nhân, con người; là nơi thực hành các giá trị văn hóa; là nơi đánh giá, ghi nhận sự đóng góp của cá nhân, tổ chức về việc phổ biến, phát huy giá trị văn hóa, góp phần hình thành không gian văn hóa. Và đó cũng phải là nơi phê phán, chế tài những hoạt động phi văn hóa.

Liên quan đến phương hướng, nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người TP gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Phương Thảo cho rằng, cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện và công tác quản lý. Việc xây dựng văn hóa, con người TP, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải thực hiện đầy đủ trong hệ thống chính trị.

Riêng đối với cán bộ đảng viên, công chức phải phát huy cho được niềm tự hào “công dân TPHCM”, tự hào truyền thống cách mạng anh hùng TP; phát huy cho được tính tự giác học tập, rèn luyện theo Bác, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Phương Thảo nhấn mạnh, mỗi cán bộ đảng viên, công chức phải có trách nhiệm nêu gương; quyết tâm rèn luyện đạo đức, phẩm chất theo tinh thần của Bác; thường xuyên tự soi, tự sửa; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, không nhũng nhiễu, tiêu cực, thân thiện, luôn có ý thức phục vụ nhân dân. Trong tình hình hiện nay phải khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Để thực hiện Chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trí văn hóa, con người Việt Nam tại TPHCM cần gắn với thực hiện chủ đề năm của TP, đó là: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”. Chủ đề này cũng đã nói lên những trọng tâm chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền TP đòi hỏi có một sự đồng thuận trong triển khai thực hiện, trong đó cố gắng nỗ lực hoàn thành 17 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần XI đã đề ra.

Đi vào chiều sâu, bằng nhiều hình thức, giải pháp thiết thực

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị Ban Tuyên giáo quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức và Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ngay trong quý II/2023 khẩn trương tổ chức quán triệt chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TPHCM” đến các tổ chức cơ sở đảng. Từ đó, tạo sự chuyển biến đậm nét ở từng cấp ủy, đơn vị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị, địa phương mình theo Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng chí cũng nhấn mạnh đến việc triển khai xây dựng văn hóa Hồ Chí Minh cần có chương trình thiết thực gắn kết với việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ hơn và quan trọng là sự tự hào của công dân TP mang tên Bác.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: Minh Hiệp) Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: Minh Hiệp)

Hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người tại TPHCM” của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã nêu rõ những nội dung về việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2023 vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2023 vào bản đăng ký chương trình hành động cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh định kỳ hàng quý, 6 tháng, cuối năm, khi được giới thiệu bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử hoặc khi có yêu cầu của cấp ủy.

Cùng với đó là tiếp tục xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu, bằng nhiều hình thức, giải pháp thiết thực, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu, dần trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương, đơn vị.

Các tổ chức đảng tập trung xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định những nội dung trọng tâm đột phá, chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm và ít nhất 2 nhiệm vụ trọng tâm tại cơ quan, địa phương, đơn vị để bàn biện pháp khắc phục, tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm phát huy cao nhất ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương và TPHCM.

Hướng dẫn cũng nhấn mạnh đến việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trong đó, tổ chức học tập, thảo luận, tọa đàm về các nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, sinh hoạt tập thể của các cơ quan, đơn vị định kỳ hàng quý. Định kỳ tổ chức sinh hoạt chủ đề, liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên trong chi bộ, với nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo