Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024

Tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân giám sát, phản biện xã hội

Đồng chí Lê Minh Dũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 18/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2023 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2023 của Bộ Chính trị quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đến dự có các đồng chí: Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ; Trần Thị Hồng Nguyệt, Trưởng phòng Dân vận của hệ thống chính trị Ban Dân vận Thành ủy.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Trong 10 năm qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tổ chức 92 cuộc giám sát đối với 92 cơ quan, đơn vị và 14 cá nhân; Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức 275 cuộc.

Qua công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội đã giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương phát hiện kịp thời những sai sót, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, làm cơ sở đề ra những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức 102 hội nghị với 1.130 ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội các cấp; báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ của Đảng bộ, một số Chi, đảng bộ cơ sở; dự thảo kế hoạch, Chương trình, Quy chế lấy ý kiến nhân dân... Hướng dẫn cơ sở tổ chức 316 hội nghị với 2.256 ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các bản dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy chế của Đảng ủy; góp ý nghị quyết phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng theo Quy định số 1043-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy...

Về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, một số tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ Việt Nam huyện và các địa phương vẫn còn lúng túng trong tổ chức giám sát và phản biện xã hội; số lượng, chất lượng giám sát và phản biện xã hội chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của nhân dân; công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban ngành đôi lúc thiếu đồng bộ, có nơi thực hiện quy trình giám sát, phản biện xã hội còn lúng túng, một số cán bộ chưa có kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn khi trực tiếp tham gia giám sát, phản biện xã hội…

Đồng chí Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả nội dung Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu cao vai trò, trách nhiệm, chủ động, nghiêm túc chỉ đạo giải quyết các kiến nghị sau giám sát, tiếp thu kết quả phản biện xã hội…

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2023 của Bộ Chính trị quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Minh Châu

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo