Thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2023

Tạo bước chuyển mới xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện

Các đại biểu tham dự hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 18/4, Học viện Cán bộ TPHCM đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn lần thứ XIII”.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Giám đốc Học viện Cán bộ TP nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự tồn vong của Đảng và chế độ, sự phát triển bền vững của đất  nước. Với ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của nó, trong các Văn kiện, Đảng ta luôn khẳng định công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một nội dung trọng tâm, là vấn đề then chốt, là công việc hệ trọng của Đảng.

Tại hội thảo, đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm, chủ yếu để làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các ý kiến thống nhất, cần thiết tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung luận giải, phân tích những điểm mới trong Văn kiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, làm rõ các mặt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Các đại biểu đã đề xuất các giải pháp thiết thực góp phần tạo bước chuyển mới xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện và vận dụng để xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng.

Theo nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng chặt chẽ, rõ ràng. Công tác xây dựng Đảng được xem là một trong 5 thành tố của chủ đề Đại hội XIII. Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm thì nhiệm vụ xây dựng Đảng rất rõ, xây dựng trên mọi mặt, công tác kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng tiêu cực được nhấn mạnh hơn. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng gắn với thực tiễn còn những mặt hạn chế, cần phải tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong một số nội dung. Cụ thể, cần phát huy dân chủ trong Đảng tốt hơn nữa; đẩy mạnh hơn nữa việc phê bình, tự phê bình, công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn trong Đảng. Đồng chí Phạm Phương Thảo cho rằng, đã đến lúc phải rà soát trong thực tiễn để lựa chọn cán bộ giỏi, chọn người vừa nói được, vừa làm được, người có sáng tạo trong cách làm; bố trí những nhân tố mới, nhân tố ưu tú vào những vị trí phù hợp.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP phát biểu tại hội thảo PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP phát biểu tại hội thảo

Thạc sĩ Phạm Thị Vân, Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở Học viện Cán bộ TP cũng cho rằng, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, thời gian tới cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng quy chế hóa, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên đang làm việc trong bộ máy nhà nước. Song song đó, là đổi mới mạnh mẽ việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảng các cấp, tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá, chỉ đạo hoạt động của cơ quan nhà nước, chú ý công tác tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết.

Một số ý kiến đề xuất, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực bộ máy làm công tác tham mưu của Đảng; cán bộ chính trị trong bộ máy đảng, ngoài kiến thức cơ bản phải có trình độ lý luận chính trị, kinh nghiệm lãnh đạo, có năng lực nghiên cứu, phân tích ở tầm vĩ mô. Một trong những nội dung quan trọng là đổi mới tổ chức và phương thức kiểm tra, giám sát quyền lực. Tiến sĩ Phan Thị Hà, Trường Đại học Kinh tế TPHCM (phân hiệu Vĩnh Long) cho rằng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về cán bộ luôn là vấn đề then chốt, cần được tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên quán triệt và thực hiện tốt. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh mọi mặt, có cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng. Qua đó, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu, hoàn thành sử mệnh lịch sử vẻ vang trước đất nước và dân tộc trong thời kỳ mới.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo