Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023

Tăng cường phối hợp, đấu tranh phản bác các quan điểm sái trái, thù địch

Thiếu tướng Hoàng Đình chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 5/1, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu 7 tổng kết nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực có những biến động nhanh, phức tạp khó lường, trong nước và địa bàn Quân khu 7 cơ bản ổn định. Tuy nhiên, lợi dụng một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội trên không gian mạng. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu đã tham mưu Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Duy trì nghiêm nền nếp hội nghị báo cáo viên, thông tin chuyên đề theo phân cấp, chế độ thông báo thời sự; nắm chắc diễn biến tư tưởng, quản lý kỷ luật chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn, chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”.

Toàn cảnh hội nghị Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu phát huy tốt tinh thần trách nhiệm; chỉ đạo tăng cường phối hợp chặt chẽ các lực lượng, kịp thời định hướng Lực lượng 47 đấu tranh phản bác các quan điểm sái trái, thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển Lực lượng 47 Quân khu và Chương trình ký kết phối hợp với Bộ Tư lệnh 86; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kỷ luật, chú trọng đơn vị cơ sở, biên giới, hải đảo, nơi khó khăn; đổi mới, sáng tạo qua các hình thức tuyên truyền, ngắn gọn, súc tích về nội dung tạo sự lan tỏa sâu rộng hơn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền bằng tiếng Khmer trên Internet và mạng xã hội.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, ban ngành đoàn thể địa phương giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, trưởng bản, học sinh, sinh viên. Tổ chức tập huấn, diễn tập tác chiến trên không gian mạng, nâng cao nhận thức, khả năng xử lý tình huống của Lực lượng 47 trong LLVT Quân khu, đảm bảo linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tốt hạ tầng, máy móc thiết bị công nghệ hiện có…

Thế Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo