Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023

Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Tăng cường lãnh đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 14/1, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối.

Đồng chí Quách Thị Hồng Hà, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối khóa X. Tình hình trong nước và thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, đại dịch Covid-19 có những tác động lớn đến mọi mặt của thành phố. Đảng ủy Khối đã nỗ lực, khắc phục những khó khăn, chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở cùng với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu, kế hoạch mà đơn vị đã đề ra, đặc biệt là có những giải pháp để chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch. Định kỳ hàng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức sơ kết, đánh giá, đồng thời chủ động bám sát cơ sở nên đã góp phần giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao, nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện nghĩa vụ thuế cho nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất cao và sự ủng hộ của cấp ủy cơ sở để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Trong năm 2022, đồng chí Lương Văn Nhiền đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII, Kết luận số 21-KL/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Triển khai các kết luận, nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban Thành ủy trong năm 2022.

Diệu Bình


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo