Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021

Tăng cường chuyên nghiệp hóa quy trình xây dựng xã hội học tập từ cấp cơ sở

Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học quận triển khai các nội dung trong buổi tập huấn

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 31/3, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Quận 10 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lập hồ sơ, thu thập minh chứng phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá cộng đồng học tập cấp phường và trung tâm học tập cộng đồng. Đồng chí Bùi Thế Hải, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thành Văn, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; đồng chí Nguyễn Thị Diệu Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học quận đã đến tham dự.

Hội nghị đã hướng dẫn công tác lập hồ sơ, thu thập minh chứng với 15 tiêu chí, tương ứng với từng mục nội dung cụ thể nhằm đánh giá, cho điểm chính xác, đảm bảo đúng yêu cầu theo từng nội dung tiêu chí. Bên cạnh đó, thông tin một số nội dung về hồ sơ tự kiểm tra, đánh giá chấm điểm “Cộng đồng học tập” cấp phường gồm bảng chấm điểm, đánh giá theo 15 tiêu chí (mỗi tiêu chí có 1 bảng chấm điểm riêng kèm theo đầy đủ hồ sơ minh chứng) do các đơn vị được phân công phụ trách thực hiện việc chấm điểm, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng và gửi báo cáo kết quả chấm điểm về Thường trực Hội Khuyến học phường tổng hợp để trình Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường; Tiếp theo, biên bản tự kiểm tra, đánh giá, chấm điểm, xếp loại và tờ trình về việc đề nghị kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường gửi UBND quận đối với trường hợp kết quả tự chấm điểm phường đạt từ khá trở lên.

 

Thiện Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo