Thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024

Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4

Tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 vừa chỉ đạo Sư đoàn 9 tổ chức diễn tập chiến thuật bắn đạn thật, hiệp đồng quân binh chủng cho Tiểu đoàn Bộ binh 4, Trung đoàn Bộ binh 2, đề mục: “Tiểu đoàn bộ binh đánh địch đổ bộ đường không”.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị tham gia diễn tập đã làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, văn kiện...; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Sư đoàn Không quân 370, Sư đoàn Phòng không 367 (Quân chủng Phòng không-Không quân) và các đơn vị binh chủng; tổ chức cơ động, hành trú quân làm công tác chuẩn bị chiến đấu chu đáo, chặt chẽ, đúng kế hoạch; thực hành diễn tập, bắn đạn thật đúng ý định, tiêu diệt toàn bộ mục tiêu theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.


Thiếu tướng Lê Văn Hướng, Tư lệnh Quân đoàn 4 và Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Chính ủy Quân đoàn 4 dự và chỉ đạo diễn tập. Thiếu tướng Lê Văn Hướng, Tư lệnh Quân đoàn 4 và Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Chính ủy Quân đoàn 4 dự và chỉ đạo diễn tập.
Đại biểu các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường và địa phương theo dõi diễn tập. Đại biểu các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường và địa phương theo dõi diễn tập.
Các đơn vị tham gia diễn tập đã làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, văn kiện... (Trong ảnh: Đảng ủy Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2 thông qua quyết tâm chiến đấu). Các đơn vị tham gia diễn tập đã làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, văn kiện... (Trong ảnh: Đảng ủy Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2 thông qua quyết tâm chiến đấu).
Cuộc diễn tập được tăng cường lực lượng, phương tiện của các quân binh chủng. (Trong ảnh: Lực lượng pháo phòng không Lữ đoàn 71 chiếm lĩnh trận địa). Cuộc diễn tập được tăng cường lực lượng, phương tiện của các quân binh chủng. (Trong ảnh: Lực lượng pháo phòng không Lữ đoàn 71 chiếm lĩnh trận địa).
Pháo phản lực BM-21, Lữ đoàn 434 cơ động ra vị trí chiến đấu… Pháo phản lực BM-21, Lữ đoàn 434 cơ động ra vị trí chiến đấu…
…và nhanh chóng triển khai chiếm lĩnh trận địa. …và nhanh chóng triển khai chiếm lĩnh trận địa.
Sở chỉ huy Sư đoàn 9 trong diễn tập. Sở chỉ huy Sư đoàn 9 trong diễn tập.
Sở chỉ huy diễn tập các chuyên ngành quân binh chủng. Sở chỉ huy diễn tập các chuyên ngành quân binh chủng.
Ảnh: QDND.vn Ảnh: QDND.vn
Pháo phản lực BM-21 khai hỏa. Pháo phản lực BM-21 khai hỏa.
Pháo 130 mm, Lữ đoàn 434 tiêu diệt hỏa điểm địch. Pháo 130 mm, Lữ đoàn 434 tiêu diệt hỏa điểm địch.
Pháo phòng không tự hành ZSU-23, Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 93, Sư đoàn Phòng không 367 cơ động vào tuyến bắn. Pháo phòng không tự hành ZSU-23, Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 93, Sư đoàn Phòng không 367 cơ động vào tuyến bắn.
Pháo ZSU-23 tiêu diệt mục tiêu máy bay bay thấp. Pháo ZSU-23 tiêu diệt mục tiêu máy bay bay thấp.
Pháo phòng không 57 mm, Lữ đoàn 71 tiêu diệt máy bay địch. Pháo phòng không 57 mm, Lữ đoàn 71 tiêu diệt máy bay địch.
Máy bay địch bị tiêu diệt. Máy bay địch bị tiêu diệt.
Xe tăng Lữ đoàn 22 cơ động, dẫn dắt bộ binh tiến công địch. Xe tăng Lữ đoàn 22 cơ động, dẫn dắt bộ binh tiến công địch.
Ảnh: QDND.vn Ảnh: QDND.vn
Chiến sĩ Tiểu đoàn 4 vận động tiến công địch. Chiến sĩ Tiểu đoàn 4 vận động tiến công địch.
Chỉ huy các đơn vị thuộc Tiểu đoàn 4 bám sát, theo dõi, điều hành chặt chẽ mọi hành động của chiến sĩ trong quá trình thực hành diễn tập. Chỉ huy các đơn vị thuộc Tiểu đoàn 4 bám sát, theo dõi, điều hành chặt chẽ mọi hành động của chiến sĩ trong quá trình thực hành diễn tập.
Lực lượng phòng hóa Bộ tham mưu Quân đoàn 4 xử lý tình huống chất độc hóa học tại trận địa. Lực lượng phòng hóa Bộ tham mưu Quân đoàn 4 xử lý tình huống chất độc hóa học tại trận địa.
Máy bay trực thăng Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370 hiệp đồng tiêu diệt địch co cụm. Máy bay trực thăng Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370 hiệp đồng tiêu diệt địch co cụm.
Các lực lượng tham gia diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các lực lượng tham gia diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Lãnh đạo Quân đoàn 4 động viên, chúc mừng bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập. Lãnh đạo Quân đoàn 4 động viên, chúc mừng bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.
Theo QDND.vn

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo