Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM là cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công

TPHCM vừa ban hành quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của TPHCM.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND TPHCM thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật Xây dựng. Cụ thể, Sở Xây dựng đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và đường bộ trong đô thị.

Sở Giao thông vận tải đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sở Công thương đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM đối với các dự án, công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn được giao quản lý. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM đối với các dự án, công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn được giao quản lý.

Đồng thời, các cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND TP Thủ Đức, UBND quận - huyện, UBND cấp huyện giao phòng, ban có chức năng quản lý

Về các cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thuộc UBND TPHCM. UBND cấp huyện giao phòng, ban có chức năng quản lý đầu tư công thuộc UBND cấp huyện là cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công cấp huyện.

 

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo