Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Quyết tâm thực hiện các phần việc, hành động cụ thể, thiết thực xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Ngọc báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 17/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8 tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM”. Chuyên đề do Thạc sĩ Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 8 phổ biến.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã có những chia sẻ cụ thể về các nhiệm vụ, giải pháp trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM và khéo léo gắn chủ đề với thực tế trong đời sống của cán bộ, hội viên phụ nữ hiện nay.

Trong đó nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm tạo sự đồng thuận chung trong nhận thức, tư tưởng, đến thống nhất trong hành động, từ đó, phát động người dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại từng địa phương, đơn vị, từng bước hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Xây dựng, hình thành chuẩn mực văn hóa, con người thành phố mang tên Bác gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện cho người dân, nhất là thanh thiếu nhi thành phố phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, tuân thủ pháp luật, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần hình thành bản sắc riêng của con người TPHCM.

Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy trách nhiệm, tự giác nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học từ tiểu học đến đại học, thường xuyên nhắc nhở học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy trong học sinh, sinh viên, thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Qua hội nghị, cán bộ, hội viên, phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8 thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong hội và các tầng lớp nhân dân về thực hành xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Quyết tâm thực hiện các phần việc, hành động cụ thể, thiết thực để góp phần phát triển văn hóa - xã hội quận nhà đồng bộ với phát triển kinh tế, vì Quận 8 phát triển bền vững. Nỗ lực kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các thiết chế văn hóa, công trình văn hóa, góp phần hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận với những đặc trưng riêng của Thành phố mang tên Bác.

Ngọc Loan


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo