Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024

Quận Tân Phú: Kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân

Đồng chí Phạm Hưng Quốc Bảo và đồng chí Võ Văn Thành (phải) chủ trì Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 29/3, Quận ủy quận Tân Phú tổ chức hội nghị giao ban cơ sở đảng định kỳ quý I năm 2023 với chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị”. Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Hưng Quốc Bảo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Võ Văn Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận.

Tại hội nghị, các  tham luận và  ý kiến đã trao đổi, chia sẻ các giải pháp, cách làm hiệu quả góp phần nâng caohiệu quả công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện hiệu quả chỉ đạo Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú về thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quan tâm công tác nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội,...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hưng Quốc Bảo yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy đảng cần tập trung thực hiện nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, thông tin thời sự; đẩy mạnh phương thức đấu tranh phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái - nguyên nhân chủ yếu dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức các hoạt động góp phần giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho lãnh đạo, cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Hưng Quốc Bảo cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác chính trị tư tưởng; qua đó kịp thời chấn chỉnh suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, đoàn kết nội bộ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; lãnh chỉ đạo xây dựng và phát triển địa phương trong thời gian tới.

Quốc Cường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo