Thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Quận Tân Phú: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phạm Minh Mẫn tặng giấy khen cho các cá nhân tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 12/12, Quận ủy quận Tân Phú tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phạm Hưng Quốc Bảo; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phạm Minh Mẫn...

Trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Tân Phú đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình mới”; nhiệm vụ quốc phòng địa phương được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của quận trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy; các vấn đề dân tộc, tôn giáo được chú trọng giải quyết; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc được nâng cao; quốc phòng, an ninh không ngừng được tăng cường; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quận ngày càng cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Tân Phú đã thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí  mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ quận sẽ tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền để nghị quyết ngày càng đi vào đời sống, chủ động trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, làm tốt công tác lãnh đạo gắn với công tác kiểm tra, giám sát, phát triển kinh tế gắn với công tác quốc phòng.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng nhấn mạnh trong thời gian tới quận sẽ tiếp tục tập trung triển khai quán triệt các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, từng bước chính quy, tinh nhuệ. Trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực cho sự phát triển.

Đồng chí Lê Thị Kim Hồng yêu cầu cấp ủy từ quận đến cơ sở cần bám sát sự chỉ đạo của các cấp về công tác xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường công tác quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang quận ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Quận ủy quận Tân Phú đã khen thưởng cho 26 tập thể và 20 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Quốc Cường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo