Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024

Quận Phú Nhuận: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Toàn cảnh Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 09/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp Phòng Tư pháp, Hội Luật gia, Hội LHPN quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hội nghị đã được nghe Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, Trưởng Ban phổ biến tuyên truyền pháp luật Hội Luật gia TPHCM phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích và tác động của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường cũng thông tin về các quy định của dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân,...

Đồng thời, thông tin về những điểm mới của dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; về tình hình, những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của các bộ, ngành, địa phương thời gian qua. 

Minh Khánh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo