Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024

Quận Phú Nhuận tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khoá XI

Trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/01/2023, Quận uỷ quận Phú Nhuận tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy; Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phú Nhuận.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Ban Thường vụ Quận ủy, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tập trung lãnh đạo thực hiện đạt kết quả cao trong phát triển kinh tế, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; tạo lòng tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, với các cấp ủy và chính quyền địa phương; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng trong toàn dân.

Bên cạnh đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ của quận ngày càng vững chắc, sẵn sàng đối phó các tình huống chiến tranh xâm lược xảy ra.

Kết luận hội nghị đồng chí Phạm Hồng Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang quận về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Dịp này, UBND quận đã khen thưởng 19 tập thể có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện nghị quyết trên địa bàn.

Đồng Thanh Tuấn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo