Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Quận Phú Nhuận: Giám sát Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Phường 3 về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU

Đồng chí Trần Thị Mai Lý kết luận tại buổi giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 4/6, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Phú Nhuận tổ chức đoàn giám sát: Việc thực hiện vai trò của của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức CT-XH phường thực hiện giám sát theo Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy trong năm 2022 và năm 2023. Đồng chí Trần Thị Mai Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Phường 3 Phan Ngọc Minh đã báo cáo những nội dung trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, phường đã thực hiện 4 cuộc giám sát chuyên đề năm 2022, năm 2023, gồm: Giám sát Chi bộ trường Mầm Non Sơn Ca 3 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chi bộ Khu phố 1 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách Thi đua - khen thưởng về việc tham mưu UBND phường ban hành các văn bản; Công chức Địa chính xây dựng – Tài nguyên môi trường về công tác quản lý và hồ sơ hóa hồ sơ xây dựng mới và cải tạo nhà ở riêng lẻ trên địa bàn phường. Kết quả, các cuộc giám sát diễn ra đảm bảo theo thời gian, tiến độ và nội dung theo Kế hoạch đề ra của Mặt trận phường…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Mai Lý ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13 của Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Phường 3; đồng thời đề nghị cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác giám sát; tạo điều kiện để MTTQ  Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền, đặc biệt trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị, không còn HĐND cùng cấp.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cần quan tâm đào tạo, bố trí nhân sự, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, bản lĩnh, năng lực, kỹ năng giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua hoạt động giám sát; quan tâm trả lời kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của nhân dân, góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp”.

Minh Khánh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo